Tyrimai

Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, gairės (2015 m.)

Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, gairės (toliau – Gairės) apibrėžia valstybės ir nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, būklę ir plėtros kryptis.

Bendrasis Gairių tikslas – sustiprinti valstybės institucijų vykdomą vartotojų švietimo politiką, skatinant NVO veiklos plėtrą vartotojų švietimo srityje ir didinant jų indėlį.

TURINYS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
II.VARTOTOJŲ ŠVIETIMO SAMPRATA IR KRYPTYS
III.VALSTYBĖS IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO, VYKDANT VARTOTOJŲ ŠVIETIMĄ, BŪKLĖ
3.1.Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų funkcijos, įgyvendinant vartotojų švietimą
3.2.Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas vartotojų švietimo srityje
3.3.Valstybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų finansavimo modelius
VI.KAI KURIŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO VARTOTOJŲ ŠVIETIMO SRITYJE PRAKTIKA
V.VALSTYBĖS IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO, VYKDANT VARTOTOJŲ ŠVIETIMĄ, PLĖTROS KRYPTYS
VI.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
I PRIEDAS. VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO VARTOTOJŲ ŠVIETIMO SRITYJE REGLAMENTAVIMAS
 

Gairės yra projekto „Nevyriausybinių ir valstybinių organizacijų bendradarbiavimas kuriant bei įgyvendinant vartotojų švietimo modelį“, kurį įgyvendina Lietuvos vartotojų institutas kartu su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, dalis. Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 

Gaires galima atsisiųsti ČIA. 

Atgal 0

Rašyti komentarą

Įkelkite etiketę

Projektai

  

  

  

     

 

             ESAME NARIAI 

Apklausos

Kokiomis pardavimo skatinimo priemonėms dažniausiai naudojatės?

Balsuoti Archyvas

Kokiomis pardavimo skatinimo priemonėms dažniausiai naudojatės?

Balsuoti Archyvas

Nuorodos