Vartotojų švietimas
Vartotojų švietimas

Maisto prekės

2004 06 20

Ką privalome žinoti apie vaisių sultis

Vaisių sultys - nesufermentavusios, bet galinčios fermentuotis, mechaniniu būdu iš vienos ar daugiau sumaišytų rūšių vaisių išspaustos sultys, kurių spalva, kvapas ir skonis būdingi vaisiams, iš kurių jos išspaustos.

Vaisių sultys taip pat gali būti gaunamos iš koncentruotų sulčių. Tai sultys, gaminamos atkuriant proporciją vandens, ekstrahuoto iš sulčių jas koncentruojant ir atgaminant jų aromatą lakiosiomis medžiagomis, surinktomis koncentruojant vaisių sultis arba iš tos pačios rūšies vaisių išspaustas sultis. Prireikus į vaisių sulčių sudėtį grąžinami vaisių minkštimas ir plėvelinės skiltelių pertvaros, kurie buvo pašalinti iš tos pačios rūšies sulčių jas koncentruojant.

Vaisių nektarai - nesusifermentavęs, bet galintis fermentuotis produktas, gaminamas pridedant vandens ir dedant arba nededant cukraus ir/ar medaus į vaisių sultis, koncentruotas vaisių sultis, vaisių tyrę ar į šių produktų mišinį.

Koncentruotos vaisių sultys - iš vienos ar daugiau rūšių vaisių sulčių gaunamas produktas, fiziniu būdu pašalinus atitinkamą vandens dalį. Jei produktas skirtas galutiniam vartojimui, tūris sumažinamas ne mažiau kaip 50 %.

Dehidratuotos vaisių sultys (arba vaisių sulčių milteliai) - iš vienos ar daugiau rūšių vaisių sulčių gaunamas produktas, fiziniu būdu pašalinus beveik visą jose esantį vandenį.

Vaisių sultys ženklinamos, vadovaujantis bendraisiais maisto produktų ženklinimo reikalavimais.

Ženklinimo specifika pasireiškia tik nurodant vaisių sulčių pavadinimą.

Produkto pavadinimas turi būti vienas iš nurodytų: vaisių sultys; vaisių nektaras; koncentruotos vaisių sultys; dehidratuotos vaisių sultys (arba vaisių sulčių milteliai).

Jei produktas pagamintas iš vienos rūšies vaisių, žodis „vaisių" keičiamas tos vaisių rūšies pavadinimu, pvz., vynuogių sultys.

Sulčių gaminamų iš dviejų ar daugiau rūšių vaisių, pavadinimai papildomi vaisių, iš kurių jie pagaminti, sąrašu, sudarytu mažėjančia tvarka pagal įdėtų vaisių sulčių ar tyrės kiekį. Sulčių gaminamų iš trijų ar daugiau rūšių vaisių, vaisių pavadinimus galima pakeisti žodžiais „kelių rūšių vaisiai" ar panašia formuluote, arba nurodyti vaisių rūšių skaičių.

Sulčių, į kuriuos dedama cukraus neviršijant Vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento reikalavimų, pavadinimai papildomi žodžiu „pasaldintas", taip pat nurodomas įdėto cukraus kiekis (g/l), išreikštas sausąja medžiaga.

Būtina nurodyti, kad į vaisių sultis pridėta vaisių minkštimo ar plėvelinių skiltelių pertvarų.

Ženklinimo rekvizituose taip pat turi būti nurodoma:

Vaisių sulčių ir nektarų, gaminamų iš visiškai arba dalies koncentruotų produktų, - „pagamintos iš koncentrato" arba „pagamintos iš dalies koncentrato (-ų)", nurodant koncentruoto produkto pavadinimą. Ši informacija privalo būti įrašyta šalia produkto pavadinimo aiškiai įžiūrimomis raidėmis.

Vaisių nektarų etiketėse privalo būti nurodytas koncentruotų ir dehidratuotų vaisių sulčių, vaisių tyrės arba jų mišinio kiekis nurodomas žodžiais „Mažiausias vaisių kiekis ... %". Šie žodžiai turi būti tame pačiame regėjimo lauke kaip ir produkto pavadinimas.

Atgal 0

Rašyti komentarą