Vartotojų švietimas
Vartotojų švietimas

Maisto prekės

2004 03 20

Geriamasis vanduo – pasaulinės vartotojų teisių dienos tema

Pasaulinė Vartotojų teisių diena kasmet švenčiama kovo penkioliktąją. Paprastai šią dieną kalbama apie opiausias vartotojams problemas. 2004 metų Pasaulinės vartotojų dienos tema - geriamasis vanduo, jo sauga ir kokybė, prieinamumas įvairiems gyventojų sluoksniams.

Vienos iš tarptautinių vartotojų organizacijos Consumers International duomenimis, dėl nekokybiško bei nevalyto vandens, kasmet pasaulyje miršta apie 5 mln. žmonių. Naudojant nekokybišką vandenį daugiau, negu 10% gyventojų besivystančiose šalyse užsikrečia įvairiomis žarnyno bakterijomis, dėl ko sutrinka virškinimas, vystosi mažakraujystė, didėja psichinio atsilikimo atvejų.

Tai nėra tik tolimų ir kartais egzotiškais įsivaizduojamų (besivystančių) kraštų problema. Vanduo yra dažniausiai buityje naudojamas produktas, todėl ypač svarbu, kad jis būtų saugus ir kokybiškas.

Lietuva viešam vandens tiekimui naudoja vien tik požeminį vandenį. Pasaulyje, vartotojams dažniausiai tiekiamas valytas ir cheminiu būdu apdorotas paviršinis upių ir ežerų vanduo. Netgi tokio aukšto ekonominio lygio šalis kaip JAV savo vartotojams tiekia net 80% cheminiu būdu apdoroto paviršinio vandens. Tačiau, mes, turėdami tokią gamtos dovaną ne visada galime ja džiaugtis. Dažnai iš čiaupų bėga nemalonaus kvapo, skonio bei spalvos vanduo. Nors požeminis vanduo yra apsaugotas nuo išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) pastoviai teršia aplinką ir sudaro sąlygas kenksmingoms medžiagoms pakliūti į vandenį. Be to, vandens sudėtį į blogąją pusę dažnai keičia ir pasenę bei susidėvėję vamzdynai.

Lietuvoje centralizuotas vandens tiekimas užima nemažą vietą: juo naudojasi 86 miestai ir miesteliai. Daugumoje centralizuotų vandenviečių trūksta geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginių, o gyventojams tiekiamas vanduo turi padidėjusius geležies, kai kada - mangano, kiekius.

Saugus ir kokybiškas vanduo - kainuos nemažai

Vienas iš pagrindinių ES teisės aktų, reglamentuojančių žmonėms skirto vandens kokybę - taip vadinama geriamojo vandens direktyva, priimta 1998 metais. Lietuvoje ši direktyva yra perkelta į Geriamojo vandens įstatymą. Šiame įstatyme nustatyti griežti reikalavimai geriamojo vandens saugai ir kokybei, įvairių valstybės ir savivaldybės institucijų kompetencija bei vandens tiekėjų atsakomybė. Pavyzdžiui, savivaldybės atsako už gyventojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu, analizuoja saugos ir kokybės būklę bei apie ją praneša bendruomenei teikdamos viešas metines ataskaitas. Meras, suderinęs su kitomis valstybės institucijomis, gali dėl rimtų priežasčių laikinai leisti tiekti vandenį, nukrypstantį nuo kai kurių saugos ir kokybės reikalavimų. Tačiau apie kiekvieną tokį atvejį turi būti informuota Europos Komisija.

Pagal Geriamojo vandens įstatymą vandentiekio skirstomuoju tinklu geriamąjį vandenį tiekiantys tiekėjai už vandens saugą ir kokybę atsako iki įvadų į pastatų vidaus vandentiekį. Už vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekyje esančio geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako patys vartotojai. Tačiau vanduo saugos ir kokybės reikalavimus turi atitikti ten, iš kur jis imamas naudoti.

Vandens tiekėjai turi atlikti geriamojo vandens programinę priežiūrą (imti vandens bandinius, juos tirti). Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsako už geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolę (http://www.vet.lt/ , nemokamas telefonas ištisą parą - 8 800 40403).

Preliminarūs skaičiavimai rodo, kad norint pilnai įgyvendinti ES geriamojo vandens direktyvą ir aprūpinti Lietuvos vartotojus saugiu ir kokybišku vandeniu reikia apie 160 milijonų eurų. Papildomi 34 milijonai yra būtini geležies šalinimo įrengimų statymui, atnaujinimui. Viena iš pagrindinių problemų, su kuria šiandien susiduria Lietuva - vandens tiekimo tinklų atnaujinimas.

 

Atgal 0

Rašyti komentarą