Vartotojų švietimas
Vartotojų švietimas

Prekės

Žaislų saugumas

Ženklas CE yra naudinga nuoroda, tačiau ne saugumo garantija. Visada patikrinkite, kokio amžiaus vaikams žaislas yra tinkamas ir kokie saugumo reikalavimai. >>>

Žaislų saugumas

Ženklas CE yra naudinga nuoroda, tačiau ne saugumo garantija. Visada patikrinkite, kokio amžiaus vaikams žaislas yra tinkamas ir kokie saugumo reikalavimai. >>>

Apsaugos nuo saulės faktorius (SPF) ir įdegis

SPF - tai apsaugos nuo saulės faktorius (angl. Sun Protection Factor), šiuo parametru produktus nuo saulės imta žymėti dar 1978. Jis parodo, kiek efektyviai priemonė saugo nuo UVB spindulių (apie apsaugą nuo UVA spindulių šiuo atveju nepasakoma nieko). >>>

Ar žinome kaip išsirinkti saugų šviestuvą?

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija nustato nemažai elektrotechnikos gaminių saugos pažeidimų. Tarpe jų surasime ir pažeidimų dėl šviestuvų saugos: prie minėtų gaminių nebūna instrukcijų, jie tinkamai nepaženklinti, galimi elektros smūgio pavojai. >>>

2

Kosmetikos gaminių sauga

Kosmetikos gaminius vartotojai naudoja kasdien. Todėl ypatingai svarbu, kad šie gaminiai būtų saugūs. Reikalavimus kosmetikos gaminių saugai nustato daug teisės aktų: tai daugiausia įvairios higienos normos, reglamentuojančios kosmetikos gaminių sudėtį, ženklinimą. Administracinę atsakomybę (baudas) už nesaugių kosmetikos gaminių pateikimą į rinką nustato Produktų saugos įstatymas, o civilinę atsakomybę už žalą vartotojui, atsiradusią dėl minėtų gaminių - Civilinis kodeksas. >>>

Elektrotechnikos gaminiai privalo būti saugūs

Elektrotechnikos gaminių saugą Lietuvoje reglamentuoja Elektrotechnikos gaminių saugos techninis reglamentas. Jis apibrėžia ne tik reikalavimus elektrotechnikos gaminių saugai, bet ir pateikia jų apibrėžimą. Taigi, prie elektrotechnikos gaminių yra priskiriami šaldytuvai, skalbimo mašinos, televizoriai, vaizdo ir garso įrašymo ar atkūrimo prietaisai ir kiti gaminiai. >>>

3

Labai svarbu suteikti informaciją apie avalynę

Matyt, nesuklysime pasakę, kad kiekvienas iš mūsų norime dėvėti saugią ir kokybišką avalynę. Nežiūrint to, kad dar 2000 metais įsigaliojo taisyklės, reglamentuojančios avalynės ženklinimą, iki šiol tai vienas iš dažniausiai sutinkamų pažeidimų parduodant avalynę. >>>

2

Ar saugūs gaminiai skirti vaikams?

Higienos norma, reglamentuojanti vaikiškos avalynės saugą nustato jai labai griežtus reikalavimus. Paminėsime tik keletą. Pavyzdžiui, vienas iš reikalavimų kalba apie tai, kad vaikiška avalynė turi gerai priglusti ir laikytis ant kojos, todėl turi būti numatyti įvairūs užsagai� - dirželiai, sagtys, raišteliai, užtrauktukai. Be užsago parduoti avalynės, skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikams, yra neleidžiama. >>>

1

Žaislų saugai – ypatingas dėmesys

Teisinis ir "kasdienis" žaislo supratimas labai skiriasi. Teisėje žaislas yra apibrėžiamas kaip gaminys ar medžiaga, skirti vaikams iki 14 metų naudoti žaidžiant. Žaislais yra nelaikoma įranga, naudojama žaidimų aikštelėse, laidynės ir timpos, kai kurios dėlionės, ir kita. Tuo tarpu kasdieniame gyvenime šie išvardinti ir daug kitų daiktų įvardijami kaip "žaislai". >>>

Žaislų sauga Lietuvoje

Žaislų saugą reglamentuoja Žaislų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Ūkio ministro įsakymu . Tai pagrindinis teisinis dokumentas nustatantis reikalavimus žaislų saugai. Žaislų saugos techninis reglamentas skirtas visiems asmenims teikiantiems žaislus į Lietuvos rinką. Tai gamintojai, gamintojų įgaliotieji atstovai ir importuotojai. Reglamentas taikomas vaikų žaislams, nesvarbu, ar tai gatavas produktas, ar medžiaga, aiškiai skirtiems jaunesniems kaip 14 metų vaikams naudoti žaidžiant. >>>

1
1| 2| 3| 4|