Vartotojų švietimas
Vartotojų švietimas

Prekių keitimas ir grąžinimas

2016 10 21

Pretenzijos pardavėjui dėl netinkamos kokybės prekės pavyzdys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretenzijos forma Word formatu atsisiųsti

 

 ------------------------------------

(vardas, pavardė)

 

------------------------------------

(gyvenamoji vieta

  

 

 

 

-------------------

   (adresatas)

 

PRETENZIJA

 

 (data)

--------------------

(vietovė)

 

2016 m. gruodžio 14 d. prekybos centre „XXX“ nusipirkau nekokybišką prekę (paaiškinamos aplinkybės, nurodomi prekės trūkumai).

          Vadovaudamasis(-i) LR Civilinio kodekso 6.363 str. 7 dalimi, kuri numato, jog pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę reikalauti, prašau (pasirinkti vieną reikalavimą iš žemiau pateiktų):

  • grąžinti pinigus, kadangi vienašališkai nutraukiu sutartį ir grąžinu nekokybišką prekę;

  • (arba) nemokamai pašalinti daikto trūkumus (sutaisyti nekokybišką prekę). Nurodyti kokius trūkumus reikia pašalinti.

  • (arba) nemokamai pakeisti nekokybišką prekę į kokybišką;

  • (arba) sumažinti nekokybiškos prekės kainą. Nurodyti konkrečią sumą arba procentus.

LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 str. 2 d. numato pareigą pardavėjui, nesutinančiam su vartotojo reikalavimu, atsakyti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dato ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui.

 

Parašas

Pridedama:

2016 12 14 kasos aparato kvito kopija, 1 l.

 

 

Atgal 4

Rašyti komentarą

Skaityti komentarus (4)