Vartotojų švietimas
Vartotojų švietimas

Paslaugos

2004 05 20

Autoservisų paslaugos bus saugesnės ir kokybiškesnės

Tiek nevyriausybinės, tiek valstybinės vartotojų teises ginančios institucijos sulaukia nemažai nusiskundimų dėl autoservisų paslaugas teikiančių asmenų paslaugų saugos ir kokybės. Štai Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos duomenys rodo, kad vartotojai dažnai skundžiasi dėl netinkamos automobilių dažymo kokybės, variklių remonto ir kitų paslaugų. Didelė šių skundų dalis (beveik 80 proc.) yra pagrįsti.

Nustatyti reikalavimai autoservisų teikiamoms paslaugoms

Nuo šių metų liepos 1 d. įsigalios Ūkio ministro patvirtinta Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka, kuri numato kaip šių paslaugų teikimas turėtų būti organizuotas, kokios yra vartotojų ir paslaugų teikėjų teisės ir pareigos. Teikti automobilio remonto paslaugas gali tik įregistruotos įmonės ir verslo liudijimą turintys fiziniai asmenys, kurie turi šios paslaugos teikimui reikalingą įrangą ir gali užtikrinti paslaugos kokybę ir saugą.

Užsakymo paraiška - svarbus dokumentas

Autoremonto paslaugų užsakymas įforminamas užpildant paslaugų užsakymo paraišką. Joje turi būti nurodyti ne tik paslaugų teikėjo ir vartotojo duomenys, bet ir teikiamų paslaugų sąrašas, paslaugos teikėjo ir vartotojo pateiktų atsarginių dalių sąrašas, garantinės sąlygos, paslaugos kaina. Remonto metu užsakius papildomas paslaugas turės būti įforminta papildoma užsakymo paraiška. Tokiu būdu, tiek vartotojas, tiek verslininkas bus tikresni, kad jie susitarė būtent dėl tokių, o ne kitokių paslaugų. Techninės priežiūros darbams (gedimų diagnostika, reguliavimo darbai, tepalų ir skysčių keitimas) užsakymo paraiška nėra privaloma. Be to, vartotojas palikdamas automobilį ilgesniam remontui, turės tam tikras garantijas, kad juo nesinaudos autoserviso darbuotojai ar dalys nebus iškomplektuotos. Paslaugos teikėjas privalės kartu su užsakymo paraiška įforminti priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodys automobilio komplektiškumą, matomus defektus, vartotojo pateiktas atsargines dalis ir medžiagas.

Privalu suteikti išsamią informaciją

Nustatyti ne tik reikalavimai išorinei reklamai (įmonės pavadinimas, darbo laikas ir kt.), bet ir informacijai, kuri yra pateikiama tiesiogiai vartotojui. Autoremonto paslaugas teikiantis asmuo privalo suteikti vartotojui teisingą, išsamią informaciją, esant reikalui pateikti papildomą informaciją kaip nustatoma galutinė paslaugos kaina, jeigu iš karto neįmanoma jos pasakyti. Pasitelkęs automobilio remontui kitus asmenis, prieš vartotoją yra atsakingas tas paslaugos teikėjas, kuriam vartotojas yra pateikęs užsakymo paraišką.

Skundų nagrinėjimui aiški tvarka

Paslaugos teikėjui yra rekomenduojama turėti skundų ir pageidavimų žurnalą. Vartotojas, nepatenkintas autoremonto paslaugos teikėjo suteikta paslauga, pirmiausia sprendžia kilusį ginčą su juo Jeigu paslaugos teikėjas, nesutinka su vartotojo pretenzija, jis per tris darbo dienas privalo kreiptis raštu dėl paslaugos kokybės įvertinimo į įmones, galinčias atlikti kokybės ekspertizes. Nesutarimus tarp vartotojo ir verslininko nagrinėja Valstybinė ne maisto produktų inspekcija. Ji privalo skundą išnagrinėti per 30 dienų. Vartotojo ir inspekcijos sutarimu skundo nagrinėjimas gali būti pratęstas. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vartotojas, pradėdamas nagrinėti ginčą, privalo turėti paslaugos suteikimą patvirtinantį mokėjimo dokumentą. Jeigu šio dokumento neturi, ginčus Valstybinė ne maisto produktų inspekcija nagrinėja tik su paslaugos teikėjo sutikimu.

Atgal 0

Rašyti komentarą