Vartotojų švietimas
Vartotojų švietimas

Bendroji produktų sauga

2004 03 21

Vis daugiau dėmesio skiriama gaminių ir paslaugų saugai

Produktų saugai Europos Sąjunga teikia prioritetinį vaidmenį. Bene didžiausias ES dėmesys yra skiriamas gaminių saugai.

Paslaugų sauga ES lygmeniu yra mažai reglamentuota. Teigiama, kad paslaugų sauga paprastai yra užtikrinama per gaminių saugą, nustatant jiems saugos reikalavimus ir atsakomybę už pavojingų gaminių teikimą į rinką. Kai kurių mokslininkų nuomone, ES paslaugų saugos nelaiko prioritetine sritimi, kadangi paslaugoms yra būdingas mažesnis judėjimas, negu gaminiams (pvz., sunku įsivaizduoti, kad vartotojai masiškai vyktų į kitas šalis remontuoti automobilių ar kirpti plaukų), taip pat turi reikšmės ir negatyvus nevyriausybinių organizacijų požiūris į galimybes užtikrinti paslaugų saugos kontrolę. Nežiūrint to, kad ES lygmeniu paslaugų sauga mažai reglamentuota, Belgijos, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Švedijos teisės aktai nustato tam tikrus reikalavimus ir paslaugų saugai. Lietuva taip pat priskirtina tokių šalių grupei ir ne kartą buvo teigiamai įvertinta, kadangi nustatė reikalavimus paslaugų saugai bei atsakomybę už žalą, padarytą vartotojui nesaugiomis paslaugomis.

Tačiau ES dėmesys paslaugų saugai keičiasi. 2002 m. liepos mėn. Europos Komisija paskelbė Konsultacinį dokumentą dėl paslaugų, skirtų vartotojams, saugos. Prioritetai bus skiriami toms paslaugoms, kurios kelia vartotojams didžiausią riziką ir kurios yra tarptautinio pobūdžio, pvz., turizmo (apgyvendinimo kempinguose), sporto ir laisvalaikio (baseinai, vandens sportas ir kt.) paslaugos.

Naujos Produktų saugos įstatymo nuostatos

Daugiau, negu prieš mėnesį Lietuvoje įsigaliojusios Produktų saugos įstatymo nuostatos taip pat sugriežtino gamintojų, platintojų bei prekybininkų atsakomybę už pavojingų gaminių ir paslaugų teikimą į rinką. Šie asmenys yra įpareigojami pavojingą gaminį ne tik pašalinti iš rinkos, bet ir susigrąžinti iš vartotojų, jeigu tokie gaminiai yra jiems perduoti. Ankstesnė įstatymo redakcija įpareigojo pašalinti gaminius esančius rinkoje (pvz., parduotuvėse, sandėliuose). Yra nustatyta griežtesnė atsakomybė už įspėjamųjų užrašų pateikimą. Įspėjimų apie gaminio nesaugumą buvimas neatleidžia nuo prievolės laikytis nustatytų saugos reikalavimų. Valstybės institucijoms - Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai, Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai bei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai yra nustatytos pareigos užtikrinti informacijos prieinamumą apie gaminių ar paslaugų keliamą riziką vartotojų sveikatai. Siekiant teikti moksliškai pagrįstas išvadas dėl pavojingų gaminių ar paslaugų gali būti steigiami Mokslo komitetai prie valstybės institucijų.

„Jautrios" saugos požiūriu prekės bus labiau kontroliuojamos

Šiuo metu yra patvirtintas „jautrių" saugos požiūriu importuojamų ne maisto prekių sąrašas, kuris galios iki įstojimo į ES dienos ir dar bus koreguojamas. Į šį sąrašą įeina tokios prekės kaip žaislai, buitiniai ir automobiliniai suskystintų propano-butano dujų balionai ir kt. Nuo įstojimo į ES dienos įsigalios reglamentas dėl prekių saugos tikrinimo siekiant nustatyti ar iš trečiųjų šalių įvežamos prekės atitinka saugos taisykles. Šis reglamentas yra tiesioginio veikimo teisės aktas, kurio nereikia specialiai perkelti į Lietuvos teisinę sistemą. Minėtame reglamente yra įvardintos trys prekių grupės: žaislai, vaistai bei jiems priskirtinos prekės, maisto produktai. Taigi, šie produktai saugos požiūriu bus dar labiau kontroliuojami. Muitinės pareigūnai kartu su kontrolės institucijomis, įvertinę, kad produktai kelia didelį pavojų turės teisę pažymėti dokumentuose: „Pavojingas produktas - išleisti į apyvartą draudžiama", o jeigu produktas neatitiks nustatytų saugos taisyklių - „Produktas neatitinka reikalavimų - išleisti į apyvartą draudžiama".

Atgal 0

Rašyti komentarą