Vartotojų švietimas
Vartotojų švietimas

Ženklinimas

2010 07 21

CE ženklas (straipsnis iš knygos "Europos link.Vartotojo vadovas")

1985 m. ES buvo pradėtos priiminėti taip vadinamos "naujo požiūrio" direktyvos. Šių direktyvų esmė - nustatyti esminius reikalavimus saugos, sveikatos bei aplinkosaugos srityse atskiroms produktų grupėms. Minėtieji esminiai reikalavimai yra sukonkretinami standartų, kurie, dar vadinami darniaisiais standartais pagalba. Pavyzdžiui, žaislų saugą reglamentuojančioje direktyvoje apibūdinant žaislų degumą yra numatyta, kad žaislai vaikų aplinkoje neturi tapti degiais daiktais: jie turi būti padaryti iš medžiagų, kurios neužsidegtų tiesiogiai nuo liepsnos, o jeigu užsidegtų, tai turėtų degti lėtai, liepsna sklistų negreitai ir kt. Tuo tarpu darnieji standartai numatys kaip techniškai galima pasiekti tokių žaislo savybių. CE ženklo paskirtis - patvirtinti, kad gaminiai atitinka jiems "naujo požiūrio" direktyvose nustatytus reikalavimus ir kad atliktos atitikties šiems reikalavimams įvertinimo procedūros. Paprastai CE ženklu turi būti žymimi šie ne maisto gaminiai: mašinos, vaikų žaislai, elektrotechnikos gaminiai ir kt.

Pareiga žymėti CE ženklu tenka ES gamintojui arba jo atstovui, išimtinais atvejais - asmeniui, kuris pateikia gaminį į ES rinką arba paskelbtai (notifikuotai) įstaigai. Tuo atveju, kai gaminį CE ženklu pažymi notifikuota įstaiga, šalia CE ženklo yra nurodomas identifikacinis jos numeris, kurį paskiria Europos Komisija. Tuo atveju, kai keletas "naujo požiūrio" direktyvų yra taikomos gaminiui, ir kiekvienoje iš jų nustatoma, kad gaminį privalu žymėti CE ženklu, jis turi parodyti, kad atitinka visų šių direktyvų reikalavimus.
CE ženklas turi būti matomas, įskaitomas ir nenutrinamas. CE ženklas turi būti ant gaminio arba ant jo duomenų plokštelės. Jeigu tai neįmanoma arba negalima padaryti dėl gaminio pobūdžio, šis ženklas turi būti žymimas ant taros, jei tokia yra, ir gaminio lydimuosiuose dokumentuose (pavyzdžiui, gaminio instrukcijoje).
CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo galima žymėti atitiktį nustatytiems "naujo požiūrio "direktyvose saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimams. Jeigu gaminys yra žymimas kitais ženklais, nurodančiais atitiktį kitiems teisės aktų reikalavimams ar standartams, jis neturi būti panašus į CE ženklą ar užgožti taip, kad pablogėtų jo matomumas ir aiškumas.

ZITA ČEPONYTĖ

(ištrauka iš knygos „Europos link.Vartotojo vadovas", 2004)

Atgal 0

Rašyti komentarą