Bendradarbiavimo stiprinimas šviečiant vartotojus apie tausojantį vartojimą
Bendradarbiavimo stiprinimas šviečiant vartotojus apie tausojantį vartojimą

Apie projektą

Bendrasis projekto tikslas - sustiprinti vartotojų organizacijų gebėjimus šviečiant vartotojus tausojančio vartojimo temomis per bendradarbiavimą ir perduodant gerąją Šiaurės-Baltijos šalių praktiką.

Projekto uždaviniai:
1. plėtoti ilgalaikį bendradarbiavimą tarp Švedijos, Baltarusijos ir Lietuvos nevyriausybinių organizacijų dalinantis patirtimi ir iniciatyvomis apie vartotojų švietimą tausojančio vartojimo temomis;
2. suteikti žinių ir įgūdžių vartotojų organizacijoms apie tausojantį vartojimą.

Projekto veiklos:
1. tarptautinė konferencija tausojančio vartojimo tema;
2. leidinys apie tausojantį vartojimą;
3. seminarai Lietuvoje ir Baltarusijoje.