Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimo Nr. 2 informacija

Kviečiame nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas subdotacijoms. Subdotacijų tikslas - didinti vartotojų informuotumą apie maisto švaistymą namų ūkiuose bei jo prevenciją.

Atsižvelgiant į šio kvietimo tikslą tinkamomis finansuoti bus laikomos šios veiklos: 

• Vieši renginiai;
• Viešos diskusijos;
• Švietimo veikla (mokyklose, universitetuose ir kitur);
• Socialinės rinkodaros/sklaidos akcijos;
• Gatvės akcijos;
• Seminarai;
• Kūrybinė ir kultūrinė veikla;
• Jaunimo veikla, susijusi su maisto atliekų prevencija.
Pastaba: šis veiklų sąrašas nėra baigtinis.

Terminas paraiškoms pateikti - iki  2019 m. rugsėjo 26 d.

Kvietimo teikti paraiškas dokumentus galite atsisiųsti čia:

Kvietimas teikti paraiškas
1 priedas - Paraiškos forma
2 priedas - Biudžetas
3 priedas - Vykdytų projektų sąrašas