Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimas Nr. 1

Gautos paraiškos

Paraiškos Nr. Organizacija Projekto pavadinimas Skirtas finansavimas (TAIP/NE)
LT-2019-01 Asociacija Narsiečių bendruomenė Aš ir mano kaimynai vartoja atsakingai NE
LT-2019-02 Taikomosios antropologijos asociacija Antropologijos dirbtuvės: maisto kelias ir besikeičiantis pasaulis NE
LT-2019-03 Bendraamžių psichologinės paramos centras 3D sriuba NE
LT-2019-04 Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija "Apskritas stalas" Maistas - ne šiukšlė NE
LT-2019-05 Daugėliškio krašto bendruomenė Vaikeli, maistas šventas, jo išmesti nevalia. NE
LT-2019-06 Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) Linkėjimai, maistas NE

 

Kvietimo Nr. 1 informacija

Kviečiame nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas subdotacijoms. Subdotacijų tikslas - didinti vartotojų informuotumą apie maisto švaistymą namų ūkiuose bei jo prevenciją.

Atsižvelgiant į šio kvietimo tikslą tinkamomis finansuoti bus laikomos šios veiklos: 

• Vieši renginiai;
• Viešos diskusijos;
• Švietimo veikla (mokyklose, universitetuose ir kitur);
• Socialinės rinkodaros/sklaidos akcijos;
• Gatvės akcijos;
• Seminarai;
• Kūrybinė ir kultūrinė veikla;
• Jaunimo veikla, susijusi su maisto atliekų prevencija.
Pastaba: šis veiklų sąrašas nėra baigtinis.

Terminas paraiškoms pateikti - iki  2019 m. liepos 15 d.

Kvietimo teikti paraiškas dokumentus galite atsisiųsti čia:

Kvietimas teikti paraiškas
1 priedas - Paraiškos forma
2 priedas - Biudžetas
3 priedas - Vykdytų projektų sąrašas