lt en ru

 
   

Projekto partneriai

Pareiškėjas - Lietuvos vartotojų institutas

Lietuvos vartotojų institutas - nevyriausybinė ne pelno organizacija, įsteigta 2000 m. gruodžio 11 d. Pagrindiniai tikslai: visuomenės švietimas, visuomenės nuomonės tyrimai žmogaus teisių srityje, įskaitant vartotojų teises. Veikla: šviečiamoji (rengiamos radijo laidos, leidžiami informaciniai leidiniai, organizuojami mokymai žmogaus teisių srityje, įskaitant vartotojų teises); konsultacinė (gyventojų konsultavimas raštu ir žodžiu), mokslo tiriamoji (atliekami tyrimai, apklausos žmogaus teisių srityje, įskaitant vartotojų teises). Lietuvos vartotojų institutas turi penkerių metų patirtį su pabėgėliais. Lietuvos vartotojų institutas vartojimo kultūros kontekste 2004 – 2005 m. atliko du kokybinius tyrimus „Vartojimo kultūros ypatumai“, kurio viena iš tikslinių grupių buvo prieglobstį gavę užsieniečiai. Tyrimu siekta išsiaiškinti šios tikslinės grupės požiūrį į vartojimą, problemas, su kuriomis ji susiduria Lietuvoje. 2006-2008 m. Lietuvos vartotojų institutas vykdė projektą „Žmogaus teisių apsaugos stiprinimas vykdant vystomojo bendradarbiavimo politiką, gynyba bei lobizmas“, kurio metu organizavo tarptautinę konferenciją, apvalaus stalo diskusijas bei transliavo radijo veiklas. Į projekto veiklas buvo įtraukti pabėgėliai. Tarptautinėje konferencijoje pranešimą parengė ir perskaitė pabėgėlis iš Baltarusijos. 2007 m. pradžioje Lietuvos vartotojų institutas taip pat atliko visuomenės nuomonės tyrimą apie Lietuvos teikiamą paramą, jos prioritetus mažiau išsivysčiusioms valstybėms.

Kontaktai:

Adresas: S. Konarskio g. 49, (VI a. 604 kab.), LT-03123 Vilnius
Tel.: 8 (5) 231 07 11
Faksas: 8 (5) 231 07 11
El. paštas: info@vartotojai.lt
Svetainė: www.vartotojai.lt

Partneris - Lietuvos žurnalistų sąjunga

Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau – LŽS) yra nepriklausoma, nepolitinė demokratinė, kūrybinė profesinė sąjunga, vienijanti Lietuvos Respublikos žurnalistus profesionalus. LŽS yra Lietuvos žurnalistų sąjungos, veikusios tarpukario Lietuvos Respublikos laikotarpiu, patirties ir tradicijų paveldėtoja.

Pagrindinis LŽS tikslas - ginti ir stiprinti žurnalistų teises ir laisves, darbo ir ekonomines, socialines teises bei interesus, kelti žurnalistų profesinį lygį.

LŽS aktyviai dalyvauja tarptautinėse žurnalistų ir kitose organizacijose, bendradarbiauja su nacionalinėmis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Profesionalius žurnalistus vienijanti organizacija aktyviai veikia palaidydama nacionalinius ir tarptautinius ryšius su kitomis organizacijomis, rengia mokymus, konferencijas, kvalifikacijos kėlimo seminarus, organizuoja kūrybinius konkursus žurnalistams.

LŽS yra tikroji Europos žurnalistų ir Tarptautinės žurnalistų federacijos narė. Šiuo metu Lietuvos žurnalistų sąjunga vienija daugiau nei devynis šimtus spaudoje, radijuje, televizijoje, interneto žniasklaidos priemonėse dirbančių ir laisvųjų žurnalistų iš visos Lietuvos. Žurnalistų sąjungos nariai turi galimybę save realizuoti dalyvaudami LŽS skyrių, susikūrusių regioniniu pagrindu, ir klubų, vienijančių žurnalistus pagal tam tikus pomėgius ir darbo specifiką, veikloje.

Kiekvienais metais LŽS, bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis, surengia daugiau nei dvidešimt įvairių kūrybinių konkursų, apdovanodama laureatus ir tuo skatindama žurnalistus tobulėti kaip kūrėjus.

Kontaktai:

Adresas: S. Konarskio g. 49, (III a. 301 kab.), LT-03123 Vilnius
Tel.: 8 (5) 212 28 05
Faksas: 8 (5) 212 15 71
El. paštas: info@lzs.lt
Svetainė: www.lzs.lt