lt

Naudingos nuorodos

Finansinio švietimo projektai

LR Finansų ministerija, laidų ciklas „Ekonomika pagal Labučius“
www.finmin.lt

Europos centrinis bankas, Kainų stabilumas : animacinis filmukas ir brošiūra moksleiviams, vadovas mokytojams.
http://www.ecb.int/ecb/educational/pricestab/html/index.lt.html

Finansinio švietimo priemonė DOLCETA
Tai interaktyvi mokymo priemonė, kurios viena iš dalių yra skirta finansinėms paslaugoms. Šia priemone gali naudotis mokytojai, suaugusiųjų švietėjai.

http://www.dolceta.eu/

FINALIST

Tai daugiašalis projektas, kurį finansuoja Grundtvig programa (pagal Mokymosi visą gyvenimą programą).
http://www.finalist-project.eu/

Finansinis švietimas Lietuvoje

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
Leidžia leidinius, kitą informacinę medžiagą savo kompetencijos ribose, sukūrė ir tvarko specialų svetainės skyrių „Investuotojų švietimas“.
www.vpk.lt

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
Atlieka draudėjų švietimą savo kompetencijos ribose: gyvybės ir ne gyvybės draudimo klausimais.
www.dpk.lt

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Atlieka vartotojų švietimą vartojimo kredito, mokėjimų bei kitų finansinių paslaugų srityje.
www.vartotojoteises.lt

Lietuvos vartotojų institutas
Atlieka vartotojų švietimą, įgyvendindamas įvairius projektus, pvz., švietimas apie asmeninių finansų tvarkymą, vartojimo kreditą, atsiskaitymą naudojant elektronines mokėjimo priemones ir pan.
www.vartotojai.lt

Finansinis švietimas Europos Sąjungoje

Europos Komisijos finansinio švietimo svetainė
Čia galima surasti informacijos apie priimtus ir parengtus dokumentus finansinio švietimo temomis, rengtas konferencijas, ekspertų grupę ir pan.
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/capability/index_en.htm

Europos finansinio švietimo duomenų bazė
Galima susipažinti su finansinio švietimo projektais, programomis įvairiose ES šalyse.

http://ec.europa.eu/internal_market/fesis/index.cfm?action=home

JK Finansinių paslaugų tarnyba
Šios tarnybos svetainėje galima surasti daug informacijos apie Jungtinėje Karalystėje vykdomas finansinio švietimo priemones, tokias kaip finansinis švietimas darbo vietose, įvairių tikslinių grupių švietimas.
http://www.fsa.gov.uk/financial_capability/

Interneto svetainė (Airija), kurią tvarko Finansų reguliatoriaus įstaiga.
http://www.itsyourmoney.ie/

Finansinis švietimas kitose šalyse

Tarptautinė finansinio švietimo svetainė
Šioje svetainėje galima surasti informaciją apie finansinio švietimo projektus, konferencijas OECD šalyse, o taip pat daug statistikos, studijų, kitos naudingos informacijos.
http://www.financial-education.org

JAV finansinio raštingumo ir švietimo komisija.
Vartotojams yra pateikiama informacija apie įvairias finansines paslaugas: pensijas, investavimą, vartojimo kreditus ir pan.
http://www.mymoney.gov/

Pasaulio bankas atliko finansinio raštingumo tyrimus kai kuriose šalyse. Su minėtų tyrimų medžiaga galima susipažinti Pasaulio banko tinklalapyje. Toks tyrimas buvo atliktas ir Lietuvoje.