lt

Finansinių paslaugų vadovas

Informacija apie Finansinių paslaugų vadovą

Lietuvos vartotojų institutas kartu su partneriais išleido Finansinių paslaugų vadovą, kuriame aiškia ir populiaria forma yra pristatoma informacija apie asmeninių finansų tvarkymą, draudimą, būsto ir vartojimo paskolas, investavimo priemones, pensijų fondus.

Julita Varanauskienė „Asmeninių finansų tvarkymas“

Pirmoje knygos dalyje rasite atsakymus į tokius klausimus: kokie yra asmeninių finansų tvarkymo tikslai, kokios pagrindinės asmeninių finansų tvarkymo taisyklės, kaip planuoti biudžetą, kaip skolintis ir neįklimpti į skolas.

Karolina Kriščiukaitytė „Taupymo ir investavimo priemonės“

Antrojoje knygos dalyje Karolina Kriščiukaitytė aptaria investavimo pagrindus, investicinių priemonių rūšis, svarbiausius investavimo principus, psichologinius investavimo aspektus, aptaria investuotojų apsaugą Lietuvoje.

Mindaugas Vaičiulis „Pensijų fondai“

Mindaugas Vaičiulis trečiojoje knygos dalyje pateikia informaciją apie trijų pakopų pensijų sistemą, antros ir trečios pakopos pensijų fondų ypatumus.

Darius Andriukaitis, Reda Vaitkunskienė „Draudimas“

Ketvirtoje knygos dalyje autoriai analizuoja su draudimu susijusius klausimus: draudimo sampratą, draudimo veiklą, gyvybės ir ne gyvybės draudimo ypatumus, apie draudimo tarpininkus, neteisminį vartotojų ir draudikų ginčų nagrinėjimą.

Daiva Jurevičienė, Zita Čeponytė „Paskolos“

Penktoje knygos dalyje yra aptariama paskolų esmė bei vertinimas, paskolų grąžinimo užtikrinimo priemonės, išdavimo sąlygos, būsto paskolos, vartojimo paskolų savitumai, paskolos studentams, neteisminis ginčų dėl vartojimo kredito nagrinėjimas.

Sąvokų žodynėlis

Sąvokų žodynėlyje surasite pagrindinių sąvokų išaiškinimus.