lt en ru

 
   

Baigtas vykdyti projektas „Pažinkime vieni kitus“

2009 12 31

Baigtas vykdyti projektas „Pažinkime vieni kitus“

Lietuvos vartotojų institutas kartu su partneriu Lietuvos žurnalistų sąjunga baigia vykdyti metus trukusį projektą "Pažinkime vieni kitus", susijusį su pabėgėlių integracija Lietuvoje, kurio pagrindinis tikslas skatinti toleranciją prieglobstį Lietuvoje gavusiems užsieniečiams.

Įgyvendinant projektą Lietuvos vartotojų institutas 2009 m. atliko tris tyrimus: pabėgėlių įvaizdžio spaudoje, visuomenės nuomonės bei pabėgėlių nuomonės, kurie buvo pristatyti plačiajai visuomenei bei tikslinės grupės atstovams.

Tyrimų metu paaiškėjo, kad Lietuvos gyventojų ir prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių nuomonės skiriasi: 18 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad visuomenė yra tolerantiška pabėgėliams, tuo tarpu didžioji dalis pabėgėlių (79 proc.) yra įsitikinę, kad Lietuvos gyventojai jiems yra tolerantiški.

Visuomenės nuomonės tyrimas atskleidė, kad pagrindinę informaciją apie pabėgėlius visuomenė gauna iš žiniasklaidos: iš televizijos (84 proc.), spaudos (45 proc.) ir radijo (34 proc.), tuo tarpu tiesiogiai su pabėgėliais bendravo tik labai maža dalis apklaustųjų (4 proc.).

Lietuvos vartotojų instituto 2008 m. spaudos analizė patvirtino, kad daugiau formuojami neigiami įvaizdžiai apie pabėgėlius naudojant labai stiprias negatyvaus pobūdžio charakteristikas ir stereotipus.

Atlikus tyrimus buvo išleista knyga "Pabėgėlis - daugiakultūriškumo kontekste", kurioje atskleidžiama daugiakultūriškumo samprata, pateiktos žymių žurnalistų mintys apie mitus, susijusius su pabėgėliais, pateikta metodinė medžiaga, teisės aktų normos ir geros praktikos pavyzdžiai apie tai, kaip skatinti teisingos, daugiapusės informacijos apie prieglobstį Lietuvoje gavusius užsieniečius pateikimą įvairių visuomenės grupių: žurnalistų, pabėgėlių asociacijų, darbdavių bei verslo asociacijų, valdžios institucijų, jaunimo atstovams.

Knyga buvo pristatyta mokomųjų seminarų "Pabėgėlis daugiakultūriškumo kontekste" metu įvairiuose Lietuvos miestuose. Seminarų lektoriai, tarp kurių buvo ir pabėgėlio statusą turintys užsieniečiai, nagrinėjo įvairius su pabėgėlių prieglobsčiu mūsų šalyje, jų adaptacija bei visuomenės ir žiniasklaidos požiūriu susijusius aspektus.

Didelio susidomėjimo susilaukė kita projekto veikla - fotografijų konkursas "Susipažinkime": 16 spaudos fotografų ir 6 prieglobstį Lietovoje gavę užsieniečiai pateikė konkursui 369 fotografijas. Autoriai bandė supažindinti visuomenę su žmonėmis, priverstinai palikusiais savo šalį: fotografijose atsispindėjo pabėgėlių kasdienybė, džiaugsmai ir rūpesčiai. Geriausios fotografijos buvo išleistos fotografijų albume "Susipažinkime" ir eksponuojamos to paties pavadinimo fotografijų parodose, kurios vyko Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, o geriausių fotografijų autoriai (Saulius Žiūra, Herkus Milaševičius, Valdas Kopūstas bei pabėgėliai) apdovanoti specialiais prizais.

Prieglobstį Lietuvoje gavę užsieniečiai apie savo gyvenimą Lietuvoje turėjo galimybę išsakyti radijo laidų ciklo "Pabėgėlių adaptacija Lietuvoje: sėkmės istorijos" metu.

Projektą "Pažinkime vieni kitus" remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektas yra vykdomas įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinę 2008 m. programą.

Atgal 0