Vartotojų švietimas
Vartotojų švietimas

Prekių keitimas ir grąžinimas

2016 12 12

Daiktų kokybės garantijos: ką reikia žinoti?

Šiame straipsnyje aptariamos nuostatos yra skirtos tik vartotojams, t.y. fiziniams asmenimis, kurie siekia sudaryti ar sudaro sutartis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais). Šių nuostatų turinys labai aiškiai parodo du teisėje egzistuojančius režimus. Vienas iš teisinių režimų yra skirtas verslininkų ir vartotojų santykiams kokybės garantijų srityje reglamentuoti. Kitas gi teisinis režimas yra gerokai liberalesnis, jis nustato santykius tarp verslininkų daiktų kokybės garantijų srityje, tačiau šiame straipsnyje šių santykių nenagrinėsime. 

Komercinė ir teisinė kokybės garantijos

LR Civilinis kodeksas įtvirtina dvi daiktų, kuriuos perka vartotojai, garantijų rūšis, t.y. teisinę (pagal įstatymą) ir komercinę. Bet kuriuo atveju už kokybės garantiją atsako pardavėjas.
 
Komercinėje garantijoje turi būti nurodyta, kad ji negali varžyti vartotojų teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, taip pat paprasta, aiškia, suprantama kalba nurodytas garantijos teikėjo pavadinimas (arba vardas, pavardė) ir adresas ir išdėstytos garantijos sąlygos, įskaitant trukmę, taikymo teritoriją, informaciją, reikalingą pareikšti pretenzijas dėl garantijos. Komercinė garantija yra laikoma papildoma garantija suteikiama pardavėjo šalia garantijos pagal įstatymą.
 
Kokybės garantija turi būti valstybine kalba.
 
Vartotojo reikalavimu kokybės garantija turi būti pateikiama raštu ar vartotojui prieinamoje patvariojoje laikmenoje. 
 
Komercinės garantijos terminas gali būti trumpesnis, toks pat ar ilgesnis, negu teisinės garantijos terminas. 
 
Teisinė garantija suteikia vartojui teisę pareikšti reikalavimus pardavėjui per 2 metus.
 
Trūkumai, kurie išaiškėja per 6 mėnesius
 
LR civilinis kodeksas numato, jog daikto trūkumai (jeigu neįrodoma kitaip) išaiškėję per 6 mėnesius nuo daikto perdavimo, laikomi buvusiais perdavimo metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su daikto ar jo trūkumo pobūdžiu. Tuo vartotojams yra palengvinamas ginčų su verslininkais sprendimas.
 
Terminai reikalavimams dėl parduotų daiktų trūkumų pareikšti
 

LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnis reglamentuoja terminus, per kuriuos vartotojas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl daiktų trūkumo.

Kai nenustatytas daikto kokybės garantijos terminas, tai pirkėjas reikalavimus dėl daikto trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino.
 
Kai sutartyje nustatytas trumpesnis nei dveji metai daikto kokybės garantijos terminas ir daikto trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos, pardavėjas atsako už daikto trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako pardavėjas.
Atgal 4

Rašyti komentarą

Skaityti komentarus (4)

Komentarai

Giedrius | 2017-01-22

Taip ir nesupratau kuo teisinė garantija skiriasi nuo komercinės. Pardavėjas teigia, kad komercinei garantijai netaikomos CK 6.363 nuostatos ir aš negaliu rinktis, kaip bus šalinami trūkumai nes teisinė garantija jau pasibaigusi. Nors CK 6.228 sako kad galiu. VVTAT taip ir neatsakė vienareikšmiškai ir sprendimą priiminėja jau 1,5 mėn.

to Giedrius | 2017-02-13

Pardavėjas mausto tave, nes mato, kad teisėje nesigaudai. CK yra teisiškai aukštesnis reglamentas, nei pardavėjo nusistatytos vidaus/prekybos taisyklės ir garantijos. Tad jei pardavėjas pagal savo taisykles atsisako tenkinti garantinius įsipareigojimus, tai CK yra viršesnis įstatymas ir pardavėjas privalo jo laikytis, kitaip jam gręsia administracinės sankcijos, su kuriomis turi padėti susitvarkyti VVTAT.

Nijolė | 2017-10-13

Situacija: taisykloje pakeičiamas siurblio variklis, bet paprašius informacijos apie naujo variklio gamintoją bei variklio garantijos - nieko negaunu, kaip ir paprašyto seno variklio... Pridedama tik 2 mėn. darbų garantija. variklis yra pagrindinė ir labai brangi detalė - manau, kad turiu teisę žinoti ir turėti gamintojų jam suteiktą garantiją.

Laima Danielienė | 2020-09-12

pirkau oro drėkintūvą.pasirodo jis sugedęs.parduotūvė siūlo keisti prekę arba šiuo metu ,o gal kada nors apsipirkti jų parduotūvėje.Esu nustebinta tokiuo pasiūlymu.daikto vertė apie90 eu.Aš noriu atgauti pinigus.Dėkui