Informuotumo didinimas apie vaikų privatumo apsaugą
Informuotumo didinimas apie vaikų privatumo apsaugą

Apie projektą

Projekto tikslas - didinti vaikų, jų tėvų, mokytojų ir paslaugų teikėjų  informuotumą apie vaikų privatumo apsaugą internete bei naudojantis kitomis informacinėmis technologijomis, Lietuvos ir Italijos gerosios praktikos pavyzdžiu sukuriant inovatyvias ir modernias švietimo priemones, kurios suteiktų tikslinėms grupėms žinių bei įgūdžių ir leistų pakeisti jų požiūrį į vaikų privatumo apsaugą.

Projektas numato pasiekti 13-18 metų vaikus, jų tėvus, mokytojus, o taip pat interneto paslaugų teikėjus. Veiklos yra sumodeliuotos taip, kad informacija apie vaikų privatumo apsaugą pasiektų ne tik tikslines grupes, tačiau ir visuomenę apskritai, politikus, nevyriausybines organizacijas (vartotojų, vaikų apsaugos ir pan.)

Siekiant kuo tiksliau nustatyti tikslinių poreikius ir išsiaiškinti gerąją praktiką, Lietuvoje ir Italijoje bus atliktas tyrimas, susidedantis iš dviejų dalių: 1) poreikių analizės; 2) gerosios praktikos analizės. Šis tyrimas leis nustatyti tikslinių grupių švietimo poreikius, spragas, išanalizuoti gerąją praktiką, įtraukiant tikslinės grupės atstovus jau nuo pačios projekto vykdymo pradžios.

Gerosios praktikos pasikeitimo seminaras bus organizuotas Italijoje. Šiame seminare bus pristatyti tyrimo rezultatai, pateikta informacija apie švietimo iniciatyvas Italijoje ir Lietuvoje, jame dalyvaus  verslo, valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma informacinė kampanija, kuri susidės iš šių veiklų:

1) šviečiamosios video medžiagos vaikams sukūrimas. Šviečiamoji video medžiaga bus parengta remiantis suorganizuoto scenarijaus konkurso vaikams rezultatais;

2) leidinio (CD formatu) "Vaikų privatumo apsauga" sukūrimas;

3) video konferencijų mokytojams, apskritų stalų moksleiviams vaikų privatumo apsaugos klausimais organizavimas. Šių renginių metu bus demonstruojama projekto įgyvendinimo metu sukurta šviečiamoji video medžiaga;

4) šviečiamojo pobūdžio radijo laidos.

Projekto pabaigoje  Lietuvoje numatoma suorganizuoti baigiamąją konferenciją, į kurią bus pakviesti suinteresuotų organizacijų ir institucijų atstovai.

Projekto vykdymo laikotarpiu bus parengta informacinė medžiaga apie projektą, kurią numatoma išplatinti įvairioms ES ir Lietuvoje veikiančioms, su vaikų apsauga dirbančioms organizacijoms ir institucijoms.

Visa informacinė medžiaga bus patalpinta šiame tinklalapyje.

Projektą  vykdo Lietuvos vartotojų institutas  kartu su Italijos partneriu - vartotojų organizacija CODACONS.