Informuotumo didinimas apie vaikų privatumo apsaugą
Informuotumo didinimas apie vaikų privatumo apsaugą

Partneriai

LIETUVOS VARTOTOJŲ INSTITUTAS - nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinės veiklos kryptys yra vartotojų atstovavimas, vartotojų švietimas, vartotojų tyrimai.

Kontaktai:
Lietuvos vartotojų institutas
S. Konarskio g. 49, 01323 Vilnius
LIETUVA
Tel./faks: +370 52310711
El. adresas: www.vartotojai.lt
E. paštas: info@vartotojai.lt


CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell' ambiente) - viena iš skėtinių vartotojų asociacijų Italijoje. Minėta organizacija dirba vartotojų atstovavimo, švietimo, konsultavimo, tyrimų srityse.

Kontaktai:
CODACONS
Yiale Mazzini 73, 00195 Roma
ITALIJA
Tel./faks. + 39 0131951476
El. adresas: www.codacons.it