Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas
Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas

Apie projektą

Projektu siekiama finansinių nusikaltimų prevencijos per vartotojų informuotumo didinimą apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis bei galimas saugumo priemones. Tokio projekto poreikį apsprendė kelios priežastys:

1) sukčiavimo, atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, didėjimas ES ir ypatingai Centrinėje ir Rytų Europoje (tapatybės vagystės, slaptažodžių "žvejyba", skiming'as);
2) atsiskaitymo elektroninėmis mokėjimo priemonėmis augimas;
3) vartotojų žinių apie sukčiavimą, atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, trūkumas;
4) nepakankamas vartotojų pasitikėjimas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis;
5) greitas technologijų vystymasis ir kriminalinių elementų prisitaikymas prie besikeičiančios aplinkos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatoma parengti ir išplatinti šviečiamąją medžiagą, įtraukiant Policijos departamentą ir Lietuvos bankų asociaciją. Projektas prasideda tyrimu, kuris susidės iš dviejų dalių:
1) sociologinio tyrimo;
2) vartotojų skundų dėl sukčiavimo atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, analizės.

Projekte numatyta parengti šviečiamąsias priemones suaugusiems ir vaikams: brošiūras, žaidimą vaikams, animacinį filmą, sukurti tinklalapį, surengti tarptautinę konferenciją.

Projektas prisidės prie sukčiavimo atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis prevencijos, nes vartotojai sugebės įvertinti finansinę riziką, pasinaudoti savo teisėmis, nustatyti, kurios operacijos yra saugios, žinos,  kur ieškoti pagalbos.
 
Su projekto rezultatais galima susipažinti žemiau esančioje  brošiūroje (paspaudus ant paveikslėlio):