Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas
Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas

Partneriai

LIETUVOS VARTOTOJŲ INSTITUTAS - nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinės veiklos kryptys yra vartotojų atstovavimas, vartotojų švietimas, vartotojų tyrimai.

Kontaktai:
Lietuvos vartotojų institutas
S. Konarskio g. 49, LT-01323 Vilnius
LIETUVA
Tel./faks: +370 52310711
E. paštas: info@vartotojai.lt
El. adresas: www.vartotojai.lt

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS  VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS -   policijos įstaiga, padedanti policijos generaliniam komisarui formuoti policijos veiklos strategiją ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, taip pat organizuoti ir įgyvendinti teritorinių policijos įstaigų valdymą.

Kontaktai:
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
LIETUVA
Tel.: +370 5271 9731
Faks.: +370 5271 9978
El. paštas: info@policija.lt
El. adresas: www.policija.lt

LIETUVOS BANKŲ ASOCIACIJA - nevyriausybinė organizacija, vienijanti Lietuvoje esančius komercinius banus.

Kontaktai:
Lietuvos bankų asociacija
Ankštoji g. 5, LT-01109 Vilnius
LIETUVA
Tel.: +370 5249 66 69
Faks.: +370 5249 61 39
El. paštas: info@lba.lt
El. adresas: www.lba.lt