LVI naujienos

2007 11 13

Keletas klausimų ir atsakymų dėl maisto produktų ženklinimo

Klausimas : dėl galvijų mėsos ženklinimo pagal Reglamentą (EB) Nr.1760/2000. Ant ko reikia pateikti nurodytą informaciją (ar ant kiekvieno jautienos gabalo). Pagal reglamentą nėra aišku, ar ši informacija pateikiama produkto etiketėje, ar pakanka nurodyti prie produkto esančioje kainų etiketėje.

Atsakymas : Visa būtina ženklinimo informacija, tiekiant į rinką vienetinius t.y. nesveriamus (jau pasvertus) mėsos gabalus ar mėsą pakuotėse turi būti pateikta etiketėse pritvirtintose prie produkto. Nefasuotai t.y. sveriamai mėsai - informacija pateikiama kainų etiketėse, šalia produkto ir pan.

 

Klausimas: Kaip turi būti nurodomas sužvejojimo rajonas (žūklės plotas) ženklinant žuvininkystės produktus?

Atsakymas: Parduodamo galutiniam vartotojui produkto etiketėje turi būti nurodytas žvejybos rajono pavadinimas, kadangi FAO kodas vartotojui gali būti nežinomas. Gamintojas savo noru gali nurodyti abu rekvizitus, t.y. žvejybos rajono pavadinimą ir jo FAO kodą.

 

Klausimas: Kaip teisingai užrašyti vyno ženklinime alkoholio kiekį - ar rašyti "xx tūrio proc." ar "xx proc..tūrio".

Atsakymas: Po skaičiaus turi būti simbolis „% tūr.", o prieš skaičių gali būti žodžiai „faktinė alkoholio koncentracija", „faktinis alkoholis" arba „alk".

(Komisijos reglamentas (EB) Nr. 753/2002, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų apibūdinimo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles).

 

Klausimas : Kaip teisingai žymėti jogurto su miško uogomis sudėtį, jeigu sertifikate nurodytas bendras visų uogų kiekis (pvz., 30 proc. mėlynių, aviečių, serbentų).
Atsakymas: Prie pavadinimo galima rašyti žodžius "su miško uogomis", jei dedamos uogos, o ne uogienė ar džemas. Jei tokių sudėtinių dalių proporcijos nežinomos, būtina išvardyti sudėtį ir nurodyti "įvairiomis proporcijomis".

 

Klausimas: Kaip turi būti ženklinama šaldyta žuvis su ledo glazūra, kaip nurodoma jos kaina?
Atsakymas: Pagal Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas", deklaruojant etiketėje šaldytos glazūruotos žuvies grynąjį kiekį, reikia nurodyti neto masę ir papildomai - nusausinto produkto masę (t.y. žuvies be ledo), kadangi glazūruotai šaldytai žuviai taikytinas ir 18.3 punktas - kietas maisto produktas pateikiamas skystoje užšaldytoje terpėje.
Vadovaujantis "Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" 29 punktu, turi būti nurodoma prekės kaina ir standartinio vieneto kaina, t.y. žuvies be ledo glazūros vieno kilogramo kaina.

 

Klausimas: Ar galima produkto etiketėje rašyti "Be konservantų".
Atsakymas: Teiginius, kad maisto produkte nėra arba į jį nebuvo įdėta tam tikrų medžiagų galima pateikti etiketėje, su sąlyga:
- kad šie teiginiai nėra klaidinantys;
- kad šias medžiagas vartotojas paprastai tikisi rasti produkte;
- kad šias medžiagas leidžia vartoti teisės aktai.

 

Klausimas: Kaip turi būti nurodomas etiketėje produkto "Silkė aliejuje" grynasis svoris .
Atsakymas: Turi būti nurodytas grynasis viso produkto kiekis - neto masė, o silkės ir aliejaus kiekis procentais nurodomas rekvizite "Sudėtis".
Šiuo atveju netaikomas HN 119:2003 18.3 punkto (Kai maisto produktas pateikiamas skystoje terpėje)reikalavimas greta neto masės nurodyti silkės masę, kadangi terpė yra aliejus. Gamintojas gali savo noru greta neto masės papildomai nurodyti silkės masę.

 

Klausimas: Ar prekybos centruose, pardavinėjant gyvą žuvį, būtina nurodyti vartotojams etiketėje "užauginta" kur?

Atsakymas: Taip. Pagal Europos Komisijos reglamentą 2065/2001/EB turi būti nurodyta „Užauginta (kilmės šalies pavadinimas), papildomai gali būti nurodyta ir smulkesnė informacija, pvz., tvenkinio pavadinimas .

Atgal 0

Rašyti komentarą

Įkelkite etiketę

Projektai

  

  

  

     

 

             ESAME NARIAI 

Apklausos

Kokiomis pardavimo skatinimo priemonėms dažniausiai naudojatės?

Balsuoti Archyvas

Nuorodos