LVI naujienos

2005 04 13

Mineralizuotam vandeniui turi būti įteisintas vartotojus neklaidinantis pavadinimas

Šiuo metu Lietuvos rinkoje parduodamą mineralizuotą vandenį vartotojai painioja su natūraliu mineraliniu vandeniu dėl jų labai panašaus pavadinimo. Minėtus vandenis painioja ir prekybininkai, kadangi dažnai prekybos centruose kainų etiketėse galima pamatyti trumpinį „mineral." vanduo, kuriuo žymimas tiek mineralizuotas vanduo, tiek natūralus mineralinis vanduo. Kadangi prekybos tinklai mineralizuotą vandenį talpina tose pačiose lentynose kaip ir natūralų mineralinį vandenį, todėl paskutiniu metu kai kurie tiekėjai, ieškodami išeities, ant natūralaus mineralinio vandens pateikia net specialų užrašą „Nemineralizuotas".

Lietuvos vartotojų institutui kelia rūpestį ir mineralizuoto vandens nepakankamas reglamentavimas. Iki praeitų metų vidurio galiojo speciali higienos norma, kuri nustatė reikalavimus mineralizuoto vandens tiekimui į rinką. Šio vandens sudėtis turėjo būti derinama su Sveikatos apsaugos ministerija. Minėtą normą panaikinus, reikalavimų mineralizuotam vandeniui nebeliko. Atsižvelgiant į tai, kad mineralizuoto vandens sudėtis nėra kontroliuojama, gamintojas šiandien gali ja laisvai manipuliuoti - savo nuožiūra pridėti įvairių medžiagų, kurios, jo nuomone, yra naudingos vartotojo sveikatai. Tik tos bendrovės , kurios rengia ir tvirtina įmonių standartus mineralizuotam vandeniui, derina sudėtį su atitinkamomis Sveikatos ministerijos institucijomis.

Lietuvos vartotojų institutas mano, kad dėl teisinio reglamentavimo stokos pažeidžiami vartotojų teisėti ekonominiai interesai - teisė į teisingą informaciją apie produktą, sąžiningos komercinės praktikos principai, o taip pat galimi ir vartotojų teisės į saugą pažeidimai. Todėl būtina, kad valstybės institucijos ne tik nustatytų aiškius reikalavimus mineralizuoto vandens teikimui į rinką, jo sudėčiai, o taip pat išspręstų šio vandens pavadinimo klausimą, daugiau aiškintų vartotojams apie mineralizuotą ir natūralų mineralinį vandenį.

Atgal 0

Rašyti komentarą

Įkelkite etiketę

Projektai

  

  

  

     

 

             ESAME NARIAI 

Apklausos

Kokiomis pardavimo skatinimo priemonėms dažniausiai naudojatės?

Balsuoti Archyvas

Nuorodos