LVI naujienos

2009 08 05

11 proc. paėmusių kreditus vartotojų abejoja ar galės vykdyti finansinius įsipareigojimus

Lietuvos vartotojų instituto birželio mėn. atliktos apklausos duomenimis, 11 proc. tyrimo dalyvių, paėmusių kreditus mano, kad jiems grąžinant paskolas gali iškilti finansinių sunkumų. Respondentų teigimu, su šia problema daugiausia susidurs vyresnio amžiaus bei gyvenantys mažesniuose miestuose asmenys. 85 proc. paėmusių paskolas deklaravo galėsiantys vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. >>>

2009 07 13

Vartotojai nori, kad garantijos būtų proporcingos būsto kainai

Lietuvos vartotojų institutą stebina Statybininkų asociacijos pasiūlymas silpninti vartotojų apsaugą, sutrumpinant statybos darbams garantijos terminą nuo 5 iki 2 metų, t. y. laikotarpio, kuris paprastai taikomas buitinei technikai. Šis ketinimas nepateisinamas, kadangi vartotojų skundai dėl netinkamos statybos darbų kokybės sudaro bene didžiausią visų skundų dalį ir pastebimai auga didėjant statybų bumui. >>>

2009 07 13

Lietuvos vartotojų institutas siūlo susipažinti su leidiniais

Lietuvos vartotojų institutas atnaujino savo tinklalapį, kurio skyriuje Publikacijos (Leidiniai) vartotojai nuo šiol gali susipažinti su informacine medžiaga, išleista nuo 2004 metų. Informacinė medžiaga daugiausia yra susijusi su maisto produktais. >>>

2009 06 30

Lietuvos vartotojų institutas baigia vykdyti projektą „Vartotojas Europoje: kaip geriau apginti jo teises?“

Paskatinti visuomenę aktyviau reikšti savo nuomonę europinės svarbos klausimais, susijusiais su vartotojų apsauga ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos lygiu - toks buvo pagrindinis projekto „Vartotojas Europoje: kaip geriau apginti jo teises?\" tikslas, kurį baigia įgyvendinti Lietuvos vartotojų institutas. >>>

2009 06 09

Buvo tariamasi kaip išvengti prekių keitimo ir grąžinimo problemų

Teisingumo ministerijoje buvo surengtas pasitarimas kaip reikėtų tobulinti teisės aktus, kad išvengtume prekių keitimo ir grąžinimo problemų. >>>

2009 05 11

Europos dienos šventėje vartotojai domėjosi savo teisėmis

Lietuvos vartotojų institutas 2009 05 09 Europos dienos šventėje Panevėžyje konsultavo vartotojus. Daugiausia klausimų buvo susilaukta dėl maisto produktų saugos ir kokybės, genetiškai modifikuoto maisto, ekologiškų produktų, o taip pat turizmo bei finansinių paslaugų. Europos dienos šventės metu buvo išdalinta apie 1500 leidinių įvairiomis su vartotojų apsauga susijusiomis temomis. >>>

2009 05 08

Lietuvos vartotojų institutas pristatys šviečiamojo pobūdžio leidinius

Lietuvos vartotojų institutas siekdamas skleisti informaciją apie vartotojų teises ir pareigas pristatys šviečiamojo pobūdžio leidinius įvairiausiais klausimais bei teiks konsultacijas Europos dienos šventėje, kuri įvyks gegužės 9. d. Panevėžyje. >>>

2009 05 07

Susipažinkite su konferencijos „Finansinis švietimas: dabartis ir perspektyvos“ medžiaga

Lietuvos vartotojų institutas siūlo susipažinti su konferencijos, įvykusios 2009 04 30 LR Seime, medžiaga. Konferencijos organizatoriai: LR Seimo biudžeto ir finansų komitetas, LR Vertybinių popierių komisija, Lietuvos vartotojų institutas. >>>

2009 04 28

Konferencija Finansinis švietimas: dabartis ir perspektyvos

Lietuvos vartotojų institutas kartu su LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetu, LR vertybinių popierių komisija 2009 04 30 organizuoja konferenciją \"Finansinis švietimas: dabartis ir perspektyvos\". >>>

2009 04 23

Bus pateikta nuomonė dėl FIN-NET veiklos

Lietuvos vartotojų institutas pateiks nuomonę dėl Europos neteisminio tinklo finansinių paslaugų sektoriuje (FIN-NET) veiklos Lietuvoje ir ES, jo vertinimą atliekančiam Strategijos ir vertinimo paslaugų centrui ( Jungtinė Karalystė). >>>

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| Paskutinis puslapis

Įkelkite etiketę

Projektai

  

  

     

 

             ESAME NARIAI 

Apklausos

Kokiomis pardavimo skatinimo priemonėms dažniausiai naudojatės?

Balsuoti Archyvas

Nuorodos