Apie projektą

Lietuvos vartotojų institutas  nuo 2011-05-02  iki  2013-04-30  įgyvendins projektą "Aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimas per tausojantį maisto vartojimą". Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas bei Lietuvos vartotojų institutas.
 
Siekiant sumažinti maisto vartojimo poveikį aplinkai būtina šviesti vartotojus apie aplinkos problemas, kurios atsiranda vartojant aplinkai nepalankų maistą bei suteikti informacijos ir praktinių įgūdžių kaip atskirti aplinkai palankius produktus, skatinti vartoti gaminius, kurių gamybai ir eksploatavimui sunaudojama kuo mažiau energijos ir kitų gamtos išteklių, nenaudojama toksinių medžiagų ir kurie daro kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai per visą būvio ciklą. 
 
Europos aplinkos agentūros duomenimis (2005), maisto ir gėrimų vartojimo poveikis sudaro apie vieną trečdalį viso vartojimo poveikio aplinkai. Eurostat duomenimis, maisto vartojimas Lietuvoje auga (2008 m. palyginus su 2000 m. maisto ir gėrimų suvartojimas padidėjo  83 proc., maisto - 66,7 proc., mėsos - 166,7 proc., pieno - 50 proc.). Maistas sudaro didžiausią išlaidų dalį (32 proc.) palyginus su kitomis ES valstybėmis. Iš kitos pusės, tyrimai rodo, kad visuomenės informuotumas apie maisto poveikį aplinkai ir sąmoningumas renkantis produktus yra nepakankami (Eurobarometras 295:  8 proc. perka aplinkai palankius produktus, 97 proc. mano, jog už aplinkos taršą turėtų atsakyti pramonė; LVI: renkantis mėsą ir jos gaminius aplinkos tausojimas juos gaminant yra svarbus  8,8 proc., grūdų produktus (duoną, konditeriją) - 14 proc.; vaisius ir daržoves - 7,6 proc.).
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatytos veiklos, skirtos įvairioms tikslinėms grupėms (moksleiviams ir suaugusiems):
  • informacinis tinklalapis,
  • interaktyvus ekologinis žemėlapis,
  • straipsniai,
  • apvalaus stalo diskusija,
  • meninių plakatų konkursas ir jų parodos viešosiose erdvėse,
  • leidinys „Aplinką tausojantis maisto vartojimas",
  • radijo laidos,
  • paskaitos moksleiviams ekologiniuose ūkiuose,
  • jaunųjų žurnalistų kūrybinių darbų konkursas,
  • vykdoma visuomenės informavimo kampanija.