Straipsniai

Ūkininkavimo poveikis aplinkai

Ūkininkavimo įtaka oro taršai daugiausia yra susijusi su transporto naudojimu paruošiant dirvą, sėjant, tręšiant, purškiant pesticidais, nuimant derlių, taip pat deginant derliaus likučius, ypatingai šiaudus. Tiesa, pradėjus drausti deginimą, oro tarša iš šio šaltinio stipriai sumažėjo. >>>

Aliejaus gaminimo ir vartojimo poveikis aplinkai

Europos statistikos departamento duomenimis (EUROSTAT), iš pateiktų Europos šalių duomenų, daugiausia augalinės kilmės riebalų ir aliejaus 2005 m. suvartojo graikai. Tais metais vienas graikas suvartojo net 49 kg augalinio aliejaus, kai tuo tarpu italai bei ispanai - tik 20 kg, nedaug nuo jų atsiliko ir olandai. >>>

3

Atskirų gėrimų poveikis aplinkai

Analizuojant poveikį klimato kaitai, išreikštą CO2 ekvivalentu, nustatyta, kad didžiausią įtaką klimato kaitai daro pienas (apie 1,15 kg CO2 ekv. /litrui) (2 pav.). Toliau seka alus (apie 0,5 kg CO2 ekv./litrui), vaisvandenių koncentratas (apie 0,41 kg CO2 ekv./litrui). >>>

Duonos vartojimo poveikis aplinkai

Kalbant apie maisto produktų poveikį aplinkai, duonos produktai iš visų maisto produktų yra vieni iš aplinkai palankiausių. Naudojantis įeities-išeities analize (angl. input-output analysis), mokslininkai: Kok R., Benders R.M.J. ir Moll H.C. 2006 metais ištyrė maisto produktų energijos intensyvumą Olandijoje. Jie nustatė, kad baltos duonos energijos intensyvumas buvo 10,5 MJ/eurui, kai tuo tarpu baltos rupios duonos - 11,2 MJ/eurui. >>>

Pusfabrikačių vartojimo poveikis aplinkai

Analizuodami ar geriau vartoti pusfabrikačius, ar namuose gamintus maisto produktus, remsimės Sonesson U. ir jo kolegų 2005 metais Švedijoje atliktu tyrimu. Jo metu, naudojant būvio ciklo analizės metodą (angl. Lyfe cycle analysis), buvo tiriama trijų maisto paruošimo būdų: 1) maisto gamybos namuose, 2) pramonės gaminamų pusfabrikačių ir 3) pramonės pagamintų ir jau paruoštų valgyti maisto produktų įtaka aplinkai. >>>

Sviesto ir margarino vartojimo poveikis aplinkai

Detaliai įvertindami sviesto ir margarino poveikį aplinkai remsimės K. Nilsson ir jos kolegų 2010 m. atliktu moksliniu tyrimu. Šie mokslininkai, naudodamiesi būvio ciklo analize (ang. Life cycle analysis), ištyrė margarino ir sviesto produktų poveikį aplinkai Anglijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje. >>>

Maistas ir transportas

Vertinant maisto vartojimo poveikį aplinkai yra naudojama būvio ciklo analizė (ang. life-cycle analysis). Ši analizė parodo, koks yra daromas poveikis aplinkai skirtingais maisto gavybos, gamybos bei vartojimo etapais. Vienas iš maisto gamybos ir vartojimo etapų yra transportavimas. Transportavimas maisto gamyboje ir vartojime yra labai svarbus. >>>

Bendras maisto ir gėrimų vartojimo poveikis aplinkai

Kaip maisto ir gėrimų vartojimas prisideda prie poveikio aplinkai?! Vienas iš pagrindinių maisto ir gėrimų poveikio aplinkai vertinimo būdų yra būvio ciklo analizė (ang. life-cycle analysis). Ši analizė parodo, koks yra daromas poveikis aplinkai, skirtingais maisto gavybos, gamybos bei vartojimo etapais. >>>

Tausojantis maisto vartojimas darnaus vystymosi kontekste

Darnaus vystymosi strategijoje maisto ir gėrimų vartojimas nėra atskirai išskirtas. Todėl, kalbant apie šią vartojimo sritį, jai galioja visi tausaus vartojimo principai, kurie yra susiję ir su maisto ir gėrimų gaminimo pramonės bei žemės ūkio efektyvumu, atliekų tvarkymu. >>>

Maisto ekologiškumą patvirtinantys ženklai ES valstybėse

Čia pateikiami maisto ekologiškumą patvirtinantys ženklai ES valstybėse. >>>

1| 2| 3| 4| 5| 6| Paskutinis puslapis