Informuotumo apie teisę kreiptis į teismus didinimas
Informuotumo apie teisę kreiptis į teismus didinimas

Apie projektą

Projekto tikslas - suteikti tikslinėms grupėms žinių ir įgūdžių apie teisę kreiptis į teismus, pasinaudojant Reglamentais dėl Europos mokėjimo įsakymo ir Europos mažų ieškinių.

Projekto tikslinės grupės:

  • Suaugę vartotojai, kurie perka prekes ir paslaugas kitose Europos Sąjungos šalyse
  • Teisininkai
  • Valstybės ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vartotojų apsaugos srityje, atstovai
  • Teisės studentai, jų asociacijos
  • Mokslininkai

Nuolat augant tarptautinės prekybos apimtims Europos Sąjungoje, būtina sukurti tokias sąlygas, kad vartotojai galėtų greitai ir efektyviai išspręsti ginčus bei apginti savo teises. Tai ypatingai aktualu, kai eina kalba apie tarptautinį ginčų sprendimą. Eurobarometro duomenys rodo, kad daugeliui vartotojų yra baugu kreiptis su ieškiniu dėl pardavėjo ir paslaugų teikėjo, veikiančių kitoje Europos Sąjungos valstybėje, veiksmų. Paprastai yra įvardijamos šios problemos: žinių trūkumas ir pasitikėjimo procedūromis stoka, kalbos barjeras, procedūrų kaina.

ES reglamentas 1896/2006 dėl Europos mokėjimo įsakymo ir ES reglamentas 861/2007 dėl mažų ieškinių įtvirtino naujas kreipimosi į teismus formas, kurios yra greitesnės ir paprastesnės. Atsižvelgiant į tai, kad minėti teisės aktai įsigaliojo neseniai, o vartotojai neturi žinių apie juose įtvirtintas nuostatas, yra būtina informuoti tikslines grupes apie Reglamento 1896/2006 dėl Europos mokėjimo įsakymo ir Reglamento 861/2007 dėl mažų ieškinių įgyvendinimą.

Projekto įgyvendinimo metu parengta informacinė medžiaga - brošiūra, 2 video, vizuali medžiaga, naujienlaiškiai, seminarų ciklas, projekto tinklapis, tarptautinė konferencija - supažindins tikslines grupes su naujomis teisės kreiptis į teismus procedūromis, praktiškai paaiškins kaip tai įgyvendinti. Projekto veiklos bus vykdomos Lietuvoje ir Bulgarijoje.

Numatoma, kad projekto vykdymo metu, ne tik tikslinės grupės įgis žinių ir įgūdžių, bet ir vartotojų asociacijos, dalyvaujančios projekte, sustiprins bendradarbiavimą, institucinius bei ekspertinius gebėjimus.