Informuotumo apie teisę kreiptis į teismus didinimas
Informuotumo apie teisę kreiptis į teismus didinimas

Partneriai

LIETUVOS VARTOTOJŲ INSTITUTAS - nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinės veiklos kryptys yra vartotojų atstovavimas, vartotojų švietimas, vartotojų tyrimai.

Kontaktai:
Lietuvos vartotojų institutas
S. Konarskio g. 49, LT-01323 Vilnius
LIETUVA
Tel./faks: +370 52310711
E. paštas: info@vartotojai.lt
El. adresas: www.vartotojai.lt


BULGARIJOS NACIONALINĖ VARTOTOJŲ ASOCIACIJA "AKTYVŪS VARTOTOJAI" (BNVA) - nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, ginanti vartotojų interesus. Ji buvo įkurta 1998 m.

Kontaktai:
Bulgarian National Consumers Association
Vrabcha 26
1504 Sofia,
BULGARIA
Tel.: +359 2 9890106
Fax: +359 2 9890107
www.aktivnipotrebiteli.bg/
E-mail:bogomil@bnap.org