Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas
Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas

Ginčų dėl finansinių paslaugų sprendimas

Ginčų  dėl finansinių paslaugų sprendimas  Europos Sąjungoje: FIN-NET

FIN-NET - tai alternatyvaus ginčų sprendimo organų finansinių paslaugų  srityje tinklas Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas.). Vartotojas atsiskaitydamas negrynaisiais pinigais  ir turintis problemų šioje srityje gali pasinaudoti minėtu tinklu. Norint pasinaudoti FIN-NET paslaugomis galimi keli atvejai:
1. kreipimasis tiesiogiai į  ES ir Europos ekonominės erdvės  valstybėse esančią atsakingą  instituciją ar organizaciją, kuri  kompetentinga spręsti ginčus mokėjimų srityje;
2. kreipimasis į savo šalies atsakingą instituciją, kuri gali konsultuoti, padėti  parengiant dokumentus. Lietuvoje tokia atsakinga institucija yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Daugiau informacijos apie FIN-NET galima surasti:
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

FIN-NET ir Europos vartotojų centrai

FIN-NET ir Europos vartotojų centrų funkcijos skiriasi. FIN-NET tinklo nariai yra alternatyvaus ginčų nagrinėjimo institucijos.  
Europos vartotojų centrų kompetencija nėra susijusi su ginčų dėl finansinių paslaugų nagrinėjimu. Jie veikia kaip kontaktiniai taškai, į kuriuos vartotojai gali kreiptis, norėdami išspręsti ginčą su pardavėju ar paslaugos teikėju kitoje ES arba Europos Ekonominės erdvės šalyje. Taigi, Europos vartotojų centrai, negali padėti išspręsti ginčo, kilusio dėl mokėjimų.

Daugiau apie Europos vartotojų centrus:
www.ecc.lt
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm