Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas
Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas

Atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis principai

Atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis susideda iš trijų svarbiausių etapų:

• Mokėjimas kortele pradedamas: (a) parduotuvėje - pateikus mokėjimo kortelę pardavėjui, arba (b) internete - pasirinkus atsiskaitymą mokėjimo kortele ir nurodžius jos duomenis pardavėjo internetinėje svetainėje.

Kortelės turėtojo tapatybės nustatymas:

  - Kortelę naudojant parduotuvėje ar kitoje prekybos vietoje, kortelės turėtojas turi įvesti tapatybės nustatymo kodą (PIN kodą, angl., Personal identification number), o jeigu pirkinys brangus, kortelės turėtojas gali būti paprašytas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prekybos vietose, kur elektroniniai kortelių skaitytuvai (toliau - EKS) nepritaikyti informacijos skaitymui iš kortelės lusto, klientas gali būti paprašytas vietoj PIN kodo pasirašyti ant kvito. Lietuvoje naudojami tik EMV [1] standartą atitinkantys kortelių skaitytuvai, todėl atsiskaitymo kortele operacija tvirtinama PIN kodu.

  - Perkant internete, kortelės turėtojo tapatybė patikrinama patikrinus šią informaciją: kortelės turėtojo vardą, pavardę, kortelės galiojimo datą, numerį ir apsaugos kodą - CVC2 (MasterCard kortelėse) ar CVV2 (Visa kortelėse), nurodytą kortelės parašo juostelėje (paskutiniai trys skaitmenys).

Autorizavimo [2]. Pardavėjo EKS perduoda kortelės informaciją kortelę aptarnaujančiam bankui, o po to ši informacija pasiekia kortelę išdavusį banką. Kortelę išdavęs bankas atlieka kortelės informacijos sutikrinimą su pavogtų, prarastų, neteisėtai panaudotų ar padirbtų kortelių sąrašais, taip pat kredito limito ir sąskaitos likučio patikrinimą, rezervuoja atitinkamą sumą kortelės turėtojo sąskaitoje ir atsiunčia atsakymą į autorizacijos prašymą kortelę priimančiam bankui. Kortelę aptarnaujantis bankas atitinkamą patvirtinimą persiunčia pardavėjui. Visa tai trunka kelias sekundes. Po to vyksta atsiskaitymas tarp kortelę išleidusio ir ją priėmusio banko.

[1] EMV - standartas, skirtas suderinamumui tarp lustinių kortelių, skaitytuvų ir bankomatų užtikrinti, inicijuojant mokėjimus kredito ir debeto kortelėmis.

[2] Autorizavimo nereikėtų painioti su „autorizacijos" terminu, kuris reiškia mokėtojo sutikimą dėl mokėjimo operacijos atlikimo.