Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas
Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas

Konferencija

2012 m. kovo 1 d. Vilniuje įvyko Lietuvos vartotojų instituto organizuojama  konferencija  „Atsiskaitymas negrynaisiais pinigais - galimybės ir grėsmės". 

Konferencijos tikslas - aptarti paskutiniųjų metų atsiskaitymų negrynaisiais pinigais tendencijas, privalumus bei grėsmes, pasikeisti nuomonėmis apie vartotojų švietimo minėtose srityse galimybes.

PROGRAMA

10:00-10:10Įžanginis pranešimas 
Kęstutis GLAVECKAS - LR Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas 
10:10-10:35Mokėjimų tendencijos ir prognozės (atsisiųsti pranešimą)
Šarūnas GRIGAS -  Lietuvos banko  Mokėjimo sistemų politikos skyriaus vyriausiasis ekonomistas 
10:35-11:00
Finansiškai raštingas lietuvis - misija (ne)įmanoma? (atsisiųsti pranešimą)
Odeta BLOŽIENĖ  - Asmeninių finansų instituto vadovė
11:00-11:25Kodėl būtinas vartotojų švietimas apie atsiskaitymus negrynaisiais pinigais? (atsisiųsti pranešimą)
Zita ČEPONYTĖ  - Lietuvos vartotojų instituto prezidentė
11:25-11:50Asmens duomenų apsauga vykdant mokėjimus negrynaisiais pinigais (atsisiųsti pranešimą)
Dijana ŠINKŪNIENĖ  - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vyriausioji patarėja
11:50-12:00Diskusija
12:00-13:15Pietų pertrauka
13:15-13:40Mokėjimai negrynaisiais pinigais Latvijoje. Vartotojų požiūris (atsisiųsti pranešimą)
Baiba MILTOVICA - Latvijos nacionalinės vartotojų apsaugos asociacijos tarptautinių reikalų koordinatorė, Europos vartotojų konsultacinės  grupės narė
13:40-14:05Nusikalstamų veikų, susijusių su atsiskaitymu elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, tendencijos Lietuvoje (atsisiųsti pranešimą)
Vytautas GAILIUŠAS - Lietuvos Kriminalinės Policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 2-osios valdybos Pinigų padirbinėjimo tyrimo skyriaus viršininkas
Donatas VILIAMAS - Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas
14:05-14:30
Sukčiavimo prevencijos  ir tyrimo praktika (atsisiųsti pranešimą)
Zita RADZEVIČIŪTĖ  - UAB General Financing  Procesinio skolų išieškojimo skyriaus vadovė
Jurgita ČIŽAITĖ - UAB General Financing  Skolų valdymo ekspertė
14:30-14:55Bankų atsakomybė ir vartotojų teisės mokėjimo priemonių praradimo, vagystės ar neteisėto panaudojimo atvejais (atsisiųsti pranešimą)
Mindaugas CIVILKA  -  Advokato M.Civilkos kontora, advokatas, dr. Pranas ŠVEDAS - teisininkas
14:55-15:15Diskusija