Žurnalistiniai tyrimai

2012 04 16

O buvo taip... (Ingrida Norkutė)

Ingrida Norkutė (Vilniaus mokytojų namų Jaunųjų žurnalistų klubas)

Pakilo raudonas mėnulis. Keistai švytintis. Vėjas nuobodžiai stypsojo, krapštydamasis pakaušį. Nebebuvo ką jaukti. Nebebuvo ką veikti. Nebebuvo kam švelniai šiaušti plaukų ar įsiutus griauti gyvenimų. Viskas jau buvo padaryta. Planas „Viskas man ir dabar" tapo žudiku, atsisukusiu prieš savo kūrėjus.

O jie norėjo gyventi džiugiai. Pavalgyti. Padirbti. Pabendrauti. Padirbti. Parodyti savo sąmojį ir gudrumą. Tokia norma. Tokia kasdienybė. Jie neturėjo laiko niekam. Jie turėjo laiko viskam. Jie žudė save kasdien. Nežinodami. O gal nenorėdami žinoti. Neturėdami laiko? Ak, tas kvailas noras degti atvira liepsna...ir nenumatytas virsmas pelenais.

Kaimynas Bronius buvo toks kaip visi kiti. Statistinė būtybė. Gėrė alų. Svaidė skardines, kur papuola. Greitai prarydavo mėsainį ar du. Pasišildydavo picą ir likučius numesdavo sau po kojom. Lyg tai būtų jo pasaulis, kuriam karaliauja. Kimšti jis galėjo bet kur. Automobilyje. Prie darbo stalo. Eidamas. Atrodo, galėtų praryt bet ką. Ir prarijo. Kai ką lemtingo. Kai ką, kas jį pražudė. Ir tada jis buvo vienas. Šalia neslaugė net jo ištikimiausias palydovas E621. O Broniaus ilgai ir niekas nepasigedo. Nes visi turėjo savų reikalų. Tokių pat kaip ir Bronius.

Žmonės krito kaip lapai. Susigėrė į žemę. Krito žmonės, bet ne jų darbai. Numesti buteliai paslaptingai gulėjo, prisidengę lapų nekaltumu. Baterijos kaupėsi į mafiją, trokštančią revanšo. Už išnaudojimą, už neteisybę! Slapčiausieji slydo vandens paviršiumi. Tyliai. Beveik nematomai. Prisidengę nakties tamsa. Jie visi stengėsi pakenkti, kiek įmanydami, tačiau vis tiek likti nepastebėtais. Savo juodą darbą atlikti lėtai, bet garantuotai. Taip, kad teiktų pasitenkinimą.

Plastikinė kantrybė atsipirko. Per ilgą laiko tarpą, tačiau amžiams viskas pasikeitė. Nebylusis karas tarp produktų ir vartotojų baigėsi. Nebeliko nieko. Tik keista pergalė. Tik keista, nesuprantama realybė.

Atgal 0

Rašyti komentarą