6

2012 11 07

Itin sparčiai besiplečiančios kredito unijos bus inspektuojamos dažniau, privalės atskleisti daugiau informacijos

Kredito unijos toliau išlaiko smarkų augimo tempą. Vien per šių metų III ketvirtį šių kredito įstaigų turtas išaugo 7,9 % ir pasiekė 2 mlrd. Lt ribą. Indėlių suma per tą patį laikotarpį padidėjo 7,5 % (iki 1,70 mlrd. Lt), paskolų portfelis augo 9,1 % (iki 1,14 mlrd. Lt). Per metus kredito unijų turto ir indėlių suma jau yra pašokusi trečdaliu, paskolų portfelis – ketvirtadaliu.

„Sparti kredito unijų plėtra kelia susirūpinimą dėl jų veiklos tvarumo. Deja, pastaruoju metu vykdyti inspektavimai atskleidžia, kad kai kurių kredito unijų rizikos lygis nepriimtinas, o veiklos modelis – abejotinas. Todėl, siekdami, kad šios specifinės finansų institucijos veiktų patikimai ir atsakingai investuotų joms patikėtus pinigus, toliau griežtinsime teisinį šio sektoriaus reguliavimą ir kasdienę unijų priežiūrą“, – komentavo Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Reikšmingiausią kredito unijų turto dalį (57,2 %) sudaro jų nariams suteiktos paskolos. Pastaruoju metu unijoms teikiant vis daugiau paskolų asocijuotiesiems nariams – juridiniams asmenims, auga rizikingesnėmis vertintinos verslui finansuoti suteiktos paskolos. Didžioji tokių paskolų dalis buvo panaudotos nekilnojamojo turto ar kitų vieno projekto įmonių finansavimui. 2012 m. spalio 1 d. visi kreditai verslui sudarė beveik trečdalį visų kredito unijų paskolų.

Pagal unijų pateiktus duomenis, jų paskolų portfelio kokybę apibūdinantys rodikliai yra kur kas geresni nei bankų sistemos, tačiau, Lietuvos banko vertinimu, taip yra dėl to, kad kai kurios unijos vengia pripažinti tikruosius dėl blogų paskolų patiriamus nuostolius ir neformuoja pakankamų specialiųjų atidėjinių.

Pastaruoju metu vykdyti inspektavimai atskleidė, kad nepakankamai konservatyvus rizikos vertinimas buvo ypač būdingas kelioms kredito unijoms, kurios nėra Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) narės.

Siekdamas įvertinti finansinę būklę, prisiimtas kredito ir kitas rizikas Lietuvos bankas jau artimiausiu metu planuoja intensyvinti kredito unijų patikrą.

„Netoleruosime katės ir pelės žaidimo su priežiūros institucija, todėl ne tik padidinsime inspektavimų skaičių, bet ir inspektuosime po kelias unijas vienu metu – kad indėlininkų pinigais rizikuoti linkusios kredito įstaigos neturėtų galimybių savų problemų maskuoti perkėlinėdamos aktyvus iš vienos unijos į kitą“, – sakė V. Valvonis.

Pagrindinis unijų finansavimo šaltinis ir toliau yra gyventojų indėliai, 2012 m. spalio 1 d. sudarę 97,4 % visų unijų pritrauktų indėlių. Nors visi indėliai kredito unijose yra apdrausti pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, kredito unijos bankroto atveju indėlininkas prarastų pajinį įnašą.

Siekdamas didinti kredito unijų atskaitomybę klientams, partneriams ir visuomenei, Lietuvos bankas iki metų pabaigos ketina įpareigoti kredito unijas viešai interneto svetainėse skelbti išsamias metines finansines ataskaitas. Tai numatantis dokumento projektas spalį buvo išsiųstas asociacijoms, vienijančioms kredito unijas, jau gautos jų pastabos.

Kredito unijų pateiktų finansinių ataskaitų duomenimis, per 2012 m. devynis mėnesius 46 kredito unijos uždirbo 9 mln. Lt pelno, tačiau 29 kredito unijos dirbo nuostolingai ir patyrė 9,4 mln. Lt nuostolių (viena kredito unija, neseniai gavusi licenciją, dar nepradėjo veiklos). Bendras 2012 m. devynių mėnesių veiklos rezultatas – 0,4 mln. Lt nuostolių (per praėjusių metų devynis mėnesius buvo patirta 2,2 mln. Lt nuostolių).

Lietuvos bankas, įvertinęs sparčią kredito unijų plėtrą ir su tuo susijusias rizikas, dar šių metų pradžioje nustatė Kredito unijų veiklos priežiūros tobulinimo kryptis. Atsižvelgiant į jas, Lietuvos bankas patvirtino griežtesnius kvalifikacinius reikalavimus unijų vadovams, nustatė jų egzaminavimo tvarką, sugriežtino kredito unijoms taikomos didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų apskaičiavimo taisykles, įtvirtinto naują padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį. Siekiant konservatyvesnio rizikos vertinimo, iki metų pabaigos ketinama atnaujinti minimalius paskolų vertinimo reikalavimus.

Lietuvos bankas taip pat inicijavo Kredito unijų įstatymo pataisas, kuriomis siūloma steigiant unijas nustatyti aukštesnę kartelę nuosavam kapitalui, narių skaičiui, vidaus procesų ir rizikos valdymo kontrolei, nustatyti kitus stabilesnę veiklą padėsiančius užtikrinti reikalavimus.

Daugiau informacijos apie kredito unijų ir Lietuvos centrinės kredito unijos veiklą 2012 m. trečiąjį ketvirtį – Lietuvos banko interneto svetainėje.
 
 
Atgal 0

Rašyti komentarą

Įkelkite etiketę

Projektai

  

  

  

     

 

             ESAME NARIAI 

Apklausos

Kokiomis pardavimo skatinimo priemonėms dažniausiai naudojatės?

Balsuoti Archyvas

Nuorodos