Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие
Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие

Новини

2013 02 28

Подробна информация за българските потребители относно финансови спорове с търговци от други държави-членки на ЕС

Въпреки, че Регламентите относно Европейската заповед за плащане и исковете с малък материален интерес създават процедури, които предоставят на потребителите възможността да решават техни финансови спорове с търговци и доставчици на услуги от други държави на ЕС по по-лесен, по-бърз и по-евтин начин, повечето българи не знаят нищо за тях. Литовският потребителски институт и Българска национална асоциация Активни потребители създадоха DVD диск, който включва презентация относно процедурите, информационна брошура и 2 видео филма. >>>

2013 02 27

Как да възстановите парите си от чуждестранни търговци?

На 22 февруари 2013 г. се проведе конференция на тема „Европейската заповед за плащане и Европейската процедура за искове с малък материален интерес: защитени ли са потребителите?” във Вилнюс, Литва, в основата на която бяха въпроси относно възможностите на потребителите да защитят техните права, когато възникнат проблеми със стоки или услуги, закупени в други държави-членки на ЕС, както и спецификите и предизвикателствата, свързани с използването на трансгранични правни процедури. >>>

2013 02 25

Неуспешна покупка в друга държава-членка на ЕС: какво би могло да бъде направено?

Как може потребител да защити неговите/нейните права, когато не е получил продукт, поръчан в друга държава-членка на ЕС или когато е неудовлетворен от качеството на услугите, предоставени от туроператор? Отговори на тези и други въпроси, свързани с покупката на стоки и услуги от други държави-членки на ЕС, могат да бъдат получени с помощта на брошурата, създадена от Литовския потребителски институт. >>>

2013 02 20

Трансгранични спорове в ЕС: защитени ли са потребителите?

На 22 февруари, петък, ще се проведе конференция във Вилнюс на тема „Европейската заповед за плащане и Европейската процедура за искове с малък материален интерес: защитени ли са потребителите?”. Конференцията се организира от Европейския потребителски институт, като дискусиите ще се отнасят за възможностите пред потребителите да защитят техните права в други държави-членки на ЕС, когато възникнат проблеми със стоки или услуги, закупени в чужбина, спецификите и предизвикателствата, свързани с използването на трансгранични правни процедури. >>>

2013 01 25

Възстановяването на заплатени малки суми е опростено

За да защитят своите права, нарушени в други държави-членки на ЕС, потребителите могат да използват различни опции: да се опитат да уредят спора с преговори, да се обърнат за съдействие към организации за защита правата на потребителите или да търсят обезщетение по съдебен ред. Видео филм, създаден от Литовския потребителски институт и Българска национална асоциация „Активни потребители”, очертава един от най-удобните инструменти за разрешаване на съдебни спорове – Европейската процедура за искове с малък материален интерес. >>>

2013 01 22

Европейска заповед за плащане като инструмент за възстановяване на неоспорени имуществени вреди

Въпреки че процедурата за издаване на Европейска заповед за плащане е факт от края на 2008 г., заради липсата на знания българите рядко използват тази възможност да получат обезщетение за заплатени суми за некачествени или недоставени стоки и услуги, закупени от друга държава-членка на ЕС. Видео филм, създаден от Литовския потребителски институт в партньорство с Българска национална асоциация „Активни потребители”, показва как потребителите могат да се възползват от Европейската заповед за плащане. >>>

2012 12 11

Българска национална асоциация организира семинари, чрез които да повиши осведомеността на потребителите относно достъпа до правосъдие при трансгранични дела

На 10 декември 2012 г. Българска национална асоциация организира първият от серия семинари, насочени към повишаване на осведоменоста относно Процедурите за Европейска заповед за плащане и за искове с малък материален интерес, предвидени в нови европейски регламенти, чиято цел е да улеснят достъпа на потребителите до правосъдие и да направят разрешаването на трансгранични спорове по-лесно. >>>

2012 06 13

Потребителите не използват активно процедурите, чрез които могат да си възстановят дължими суми от чуждестранни търговци

Проучването, направено от Литовския потребителски институт и от Българска национална асоциация „Активни потребители”, показа, че потребителите рядко се обръщат към съд, за да си възстановят заплатени суми за нискокачествени стоки или услуги, закупени в чужбина, или за недоставени продукти, които са поръчали и платили онлайн. Повечето потребители считат, че проблемите, с които се сблъскват, търсейки обезщетение по съдебен път в тяхната собствена държава, ще се увеличат многократно, ако трябва да се обърнат към съд в чужбина. Основните пречки пред потребителите според изследването се явяват липсата на знания, недостатъчно доверие в процедурите, езиковата бариера и таксите за процедурите. >>>