Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие
Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие

Работна среща

На 9 септември, 2011 г., се проведе работна среща относно проекта „Повипаване на осведоменоста относно достъпа до правосъдие” в гр.София, България. На нея участваха служители на Литовския потребителски институт и на Българска национална асоциация Активни потребители.

Дневен ред на работната среща

 10.00 - 10.20 Въведение и решаване на организационни въпроси
Zita Čeponytė, Президент на Литовски потребителски институт
Богомил Николов, изпълнителен директор на Българска национална асоциация Активни потребители
 10.20 - 11.20 Представяне на дейностите по проекта
Andrei Khrapavitski
 11.20 - 11.35 Създаване на Управителен комитет (Представители, Начини за връзка, Планиране на срещи)
 11.35 - 12.05 Административни и финансови правила относно проекта
Zita Čeponytė, Президент на Литовски потребителски институт
 12.05 - 12.35 Представяне на насоките за популяризиране на ЕС и уеб сайта на проекта
Andrei Khrapavitski
 12.35 - 13.00 Въпроси и отговори
 13.00 - 13.30 Кафе пауза
 13.30 - 14.00 Дискусия относно методологията на проучването и националните специфики
 14.00 - 14:30 Работа по общо прессъобщение
Andrei Khrapavitski
 14.30 - 15.00 Други въпроси
 15.00 Край на работната среща