Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие
Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие

Партньори

ЛИТОВСКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНСТИТУТ – неправителствена организация, чиито основни дейности са свързани с представителство на потребители, потребителско обучение и и проучвания.

Контакти:
Литовски потребителски институт
ул. S. Konarskio  49, 01323 Вилньос
ЛИТВА
Тел/факс: +3705 2310711
www.vartotojai.lt
E-mail: info@vartotojai.lt

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ (БНААП) – независима неправителствена организация за защита на потребителските интереси. Създадена е през 1998 г.

Контакти:
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
ул. Врабча 26
1504 София,
БЪЛГАРИЯ
Тел.: +359 2 9890106
Факс.: +359 2 9890107
www.aktivnipotrebiteli.bg/
E-mail:bogomil@bnap.org