Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие
Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие

Мултимедиен диск

Мултимедийният диск (Комплект за интерактивно обучение) е интерактивен инструмент, състоящ се от информационна брошура, видео филми и нагледни материали. DVD дискът се раздава на участниците в събитията по проекта и на целевата аудитория като цяло. По-долу може да откриете описание на компонентите на комплекта и връзки за изтегляне или разглеждане.

Информациона брошура. Брошурата се състои от 39 страници във формат А5 и обяснява как потребителите могат ефективно да използват Процедурите за Европейска заповед за плащане и за искове с малък материален интерес под формата на въпроси и отговори, като са включени и различни примери. Можете да изтеглите брошурата на български език тук.

Видео филми. 2 видео филма обясняват как процедурите за трансгранични искове функционират. Филмите се основават на истински факти. Можете да ги откриете тук.

Нагледни материали. Презентации, представящи резултатите от проучване, данни относно процедурите, съвети за справяне с казуси, свързани с трансгранично обезщетяване на причинени вреди и практически задачи за симулационна игра. Нагледните материали предоставят концентрирана, обобщена информация относно процедурите за обезщетение. Те могат да бъдат изтеглени тук.