Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие
Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие

Брошура

Информационната брошура обяснява как потребителите могат ефективно да изполват Процедурите за Европейска заповед за плащане и за искове с малък материален интерес под формата на въпроси и отговори, като са включени и различни примери.

Тук може да изтеглете брошурата на български език (PDF формат).