Informuotumo apie teisę kreiptis į teismus didinimas
Informuotumo apie teisę kreiptis į teismus didinimas

Naujienos

2013 02 28

Kaip susigrąžinti pinigus iš pardavėjų užsienyje?

Pranešimas žiniasklaidai, 2013-02-28

2013 m. vasario 22 d., penktadienį, Vilniuje įvyko konferencija „Europos mokėjimo įsakymas ir Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros: ar apsaugoti vartotojai?", kurioje buvo aptartos vartotojų galimybės ginti savo teises iškilus bėdų su kitose ES valstybėse įsigytomis prekėmis ar paslaugomis, tarptautinių teisinių procedūrų įgyvendinimo specifika ir iššūkiai.

Įvadinį pranešimą skaičiusi „Lietuvos vartotojų instituto" prezidentė dr. Zita Čeponytė atkreipė dėmesį į tai, kad vartotojai vis daugiau prekių ir paslaugų įsigyja kitose ES valstybėse. Kaip rodo tyrimai, 47% ES vartotojų perka internete, 10% - iš kitų ES valstybių narių. Net 25% ES vartotojų perka kitose ES valstybėse atostogų, kelionių ar komandiruočių metu. Vidutinė tarpvalstybinių sandorių vertė - 381 euras per metus. Prognozuojama, kad tarpvalstybinių sandorių ateityje ir toliau daugės.

Nors 2012 m. Europos vartotojų centrai gavo 32 tūkst. tarpvalstybinių skundų, vis dėlto statistika rodo, kad didžioji dauguma vartotojų vengia ginti savo teises. Penktadalis ES vartotojų nesiskundžia kilus problemai, o į teismus kreipiasi tik 2% žmonių. Pagrindinės kliūtys - kitos valstybės įstatymų nežinojimas (53%), kalbos barjeras (47%) ir procedūrų kaina (27%).

Vartotojai per mažai žino ir apie Europos mokėjimo įsakymo bei Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūras, kurios sudaro galimybes paprasčiau, greičiau bei pigiau išspręsti piniginius ginčus, kilusius su kitų ES valstybių pardavėjais ar paslaugos teikėjais. 2010 m. Europos vartotojų tinklo atliktas tyrimas rodo, kad informacijos trūksta ne tik vartotojams - 47% teismų ES nėra girdėję apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą, likusieji - stokoja žinių.

Europos vartotojų centro direktorius, bulgaras Ignat Arsenov pastebėjo, kad vartotojai dažnai ne tik nežino apie procedūras. Labai trūksta ir informacijos, kuri padėtų įvertinti kokias būtent procedūras rinktis vienu ar kitu konkrečiu atveju. Svarbus vaidmuo šiuo atveju tenka Europos vartotojų centrams ir vartotojų teises ginančios nevyriausybinėms organizacijoms, kurios gali suteikti žmonėms konsultacinę pagalbą, tiek prieš pradedant procedūrą, tiek ją įgyvendinant.

Advokatė Dr. Laura Gumuliauskienė priminė, kad Europos mokėjimo įsakymas ir teismo sprendimas, priimtas pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą, vykdomi visose ES valstybėse narėse išskyrus Daniją. Procedūromis galima pasinaudoti tik tada, kai ieškovo ir atsakovo gyvenamosios vietos yra skirtingose ES valstybėse.

Lietuvos antstolių rūmų valdytoja Dovilė Satkauskienė kalbėjo apie europinių procedūrų įgyvendinimo praktiką kitose šalyse. Pavyzdžiui, Airijoje prašymai dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo sprendimo vykdymo pateikiami Airijos Aukštojo teismo centriniam biurui, nepriklausomai nuo skolininko gyvenamosios vietos. Prašymai pateikiami asmeniškai, jų negalima siųsti paštu. O štai Prancūzijoje arba Vokietijoje vykdomasis dokumentas pateikiamas antstoliui.

Pranešimus konferencijoje „Europos mokėjimo įsakymas ir Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros: ar apsaugoti vartotojai?" taip pat skaitė ir kiti teisininkai bei vartotojų teisių ekspertai.

Konferencija yra sudėtinė projekto „Informuotumo apie teisę kreiptis į teismus didinimas", kuris yra finansuojamas Europos Komisijos Specialiosios civilinės teisenos programos (2007-2013), Lietuvos vartotojų instituto, Bulgarijos nacionalinės vartotojų asociacijos „Aktyvūs vartotojai", Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Plačiau: http://www.vartotojai.lt/lt/civiline-teisena

Atgal 0

Rašyti komentarą