Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие
Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие

Конференция

Международна Конференция на тема „Европейската заповед за плащане и Европейската процедура за искове с малък материален интерес: защитени ли са потребителите?”

22 Февруари 2013 г. , Вилнюс, Литва

ПРОГРАМА

9.30 - 10.00  

Регистрация на участниците 

10.00 – 10.30

Повишаване на осведомеността на потребителите относно възможностите за разрешаване на трансгранични спорове (изтегли PDF)
д-р Zita ČEPONYTĖ – Президент на Литовския потребителски институт
Milda Mačėnaitė – юридически експерт

10.30 - 11.00  

Опростени ли са наистина съдебните процедури в Европейския съюз? 
Процедурите за Европейска заповед за плащане и  искове с малък материален интерес: Теория и практика
 (изтегли PDF)
Dovilė Satkauskienė, Директор на Литовската камара на съдебните изпълнители 

11.00 – 11.30

Използване на трансгранични правни процедури – Практически предизвикателства(изтегли PDF)
Игнат Арсенов, Директор на Европейския потребителски център в България

11.30 – 12.45

Кафе пауза. Обяд.

12.45 – 13.15

Процедури за Европейска заповед за плащане и за искове с малък материален интерес: Предимства и недостатъци
(изтегли PDF)
д-р Laura Gumuliauskienė, адвокат в кантора SGKA

13.15 – 13.45

Проблеми при прилагането на Европейската процедура за искове с малък материален интерес (изтегли PDF)
Jaunė Dalinkevičiūtė, правен консултант на Европейския потребителски център

13.45 – 14.15

Начини за съдействие на потребителите за разрешаване на трансгранични спорове 
(изтегли PDF)
Богомил Николов, изпълнителен директор на Българска национална асоциация Активни потребители

14.15 – 14.30

Въпроси и отговори