Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие
Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие

2012-12-15

Програма на семинар
„Защита на потребителите при трансгранични спорове.”
гр. Сливен 15.12.2012 г.

09.30 - 10.00  

Регистрация на участниците

10.00 – 10.30

Представяне на проект „Повишаване на осведомеността относно достъпа до правоъсъдие”

Богомил Николов – изпълнителен директор на Българска национална асоциация Активни потребители

10.30 – 10.45

Представяне на образователни филми относно решаването на трансгранични потребителски спорове

10.45 – 11.15

Прожекция на образователни филми относно решаване на трансгранични потребителски спорове и дискусия

11.15 – 12.00

Защита на потребителските права в ЕС.
Процедур
aза Европейска заповед за плащане:как могат потребителите да я използват?

адв. Виолета Манолова, БНААП

12.00 – 12.15

Дискусия

12.15 – 12.30

Кафе пауза

12.30 – 13.00

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

адв. Виолета Манолова, БНААП

13.00 – 13.15

Дискусия

13.15 -14.0

Успешно решени случаи от практиката- казуси.

Игнат Арсенов, Европейски потребителски център

14.00 -14.1

Дискусия

14.15 – 14.30

Кафе пауза

14.30 – 15.30

Практически задачи: разрешаване на различни казуси, свързани с трансгранични спорове

15.30

Закриване на семинара