Tyrimai

Moksleivių, mokytojų, tėvų bei paslaugų teikėjų nuomonės tyrimas apie vaikų privatumą internete (2010-2011 m.)

Lietuvos vartotojų instituto 2010 m. pabaigoje atliktas tyrimas parodė, jog 13-18 m. amžiaus vaikai yra linkę skelbti per daug asmeninės informacijos internete. 92 proc. apklaustų moksleivių dažniausiai internete pateikia savo vardą, pavardę, 87 proc. - elektroninio pašto adresą, 60 proc. - telefono numerį, 58 proc. - mokyklos pavadinimą. >>>

Tyrimai, susiję su pabėgėlių integracija Lietuvoje (2009 m.)

Lietuvos gyventojų ir prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių nuomonės mūsų visuomenės tolerancijos pabėgėliams požiūriu labai skiriasi: 18 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad visuomenė yra tolerantiška pabėgėliams, tuo tarpu didžioji dalis pabėgėlių (79 proc.) yra įsitikinę, kad Lietuvos gyventojai jiems yra tolerantiški. >>>

Visuomenės nuomonės tyrimas apie paskolas ir įsipareigojimų vykdymą (2009 m.)

Lietuvos vartotojų instituto birželio mėn. atliktos apklausos duomenimis, 11 proc. tyrimo dalyvių, paėmusių kreditus mano, kad jiems grąžinant paskolas gali iškilti finansinių sunkumų. Respondentų teigimu, su šia problema daugiausia susidurs vyresnio amžiaus bei gyvenantys mažesniuose miestuose asmenys. 85 proc. paėmusių paskolas deklaravo galėsiantys vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. >>>

Visuomenės nuomonės tyrimas apie informacijos apie vartotojų teises poreikius (2009 m.)

Lietuvos vartotojų instituto gegužės mėnesį atliktas tyrimas parodė, kad 65 proc. vartotojų pasigenda informacijos apie vartotojų teises, ir tik 24 proc. respondentų teigia, kad jos turi pakankamai. Labiausiai informacijos apie vartotojų teises trūksta kaimo vietovių ir mažesnių miestų gyventojams, 26-35 amžiaus respondentams. Tarpe teigiančiųjų, kad informacijos apie vartotojų teises netrūksta daugiausia yra gyvenančiųjų didžiuosiuose miestuose. >>>

Moksleivių mitybos įpročių tyrimas (2008 m.)

Lietuvos vartotojų institutas vykdydamas Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, skatinimo programos projektą, kurį remia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2008 m. lapkričio 4-14 d. atliko sociologinį tyrimą, kuriuo siekė išsiaiškinti 10 - 12 klasių moksleivių maitinimosi įpročius, prioritetus, požiūrį į konkrečias sveikos gyvensenos aktualijas. Tyrimo metu internetinės apklausos būdu buvo apklausti 1304 10-12 klasių moksleiviai visoje Lietuvoje. >>>

Finansinių tarpininkų veiklos reglamentavimo Lietuvoje tyrimas (2007 m.)

2007-2008. Lietuvos vartotojų institutas, bendradarbiaudamas su Vokietijos konsultacine kompanija Evers & Jung, atliko tyrimą „Finansinių tarpininkų veiklos reglamentavimas Lietuvoje“. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti finansinių tarpininkų veiklos būklę Lietuvoje, ištirti finansiniams tarpininkams keliamus kvalifikacinius reikalavimus, jų veiklos priežiūros, vartotojų aptarnavimo, atsakomybės reikalavimus ir pan. >>>

Nevyriausybinių organizacijų nuomonės tyrimas apie vystomąjį bendradarbiavimą (2007 m.)

Lietuvos vartotojų institutas 2007 m. liepos mėn. atliko nevyriausybinių organizacijų apklausą, vykdant apklausą buvo naudojami kiekybiniai ir kokybiniai metodai, apklausa vykdyta visoje Lietuvoje. Daugiausia nevyriausybinių organizacijų, net 78 proc. atsakė turinčios šiek tiek informacijos, 17 proc. organizacijų teigė nieko nežinančios ir tik 6 proc. organizacijų atsakė turinčios išsamią informaciją. Paklaustos, ar Lietuva pakankamai padeda besivystančioms šalims, daugiausia organizacijų – 53 proc. atsakė, kad Lietuva padeda nei pakankamai, nei nepakankamai, tiesiog pagal turimas galimybes. 20 proc. organizacijų teigė, kad Lietuva nepakankamai padeda besivystančioms šalims, 13 proc. teigė nežinantys ar Lietuva pakankamai padeda besivystančioms šalims, 7 proc. organizacijų teigė, kad pakankamai ir tiek pat organizacijų pasirinko kitą variantą. >>>

Visuomenės nuomonės tyrimas apie suaugusiųjų skaitymo įpročius (2007 m. )

Tyrimu siekta išsiaiškinti visuomenės požiūrį į skaitymą, nustatyti suaugusiųjų skaitymo įpročius, sužinoti knygų skaitymo/neskaitymo priežastis, kt. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad per paskutinių 12 mėnesių nei vienos knygos nėra perskaitęs 31 proc. Lietuvos gyventojų, iki 3 knygų perskaitė 34 proc., o daugiau, negu 15 knygų – 10 proc. skaitytojų. Nei vienos knygos per metus neperskaitę dažniau teigia vyrai, 46 - 55 m. asmenys, turintieji nebaigtą vidurinį išsilavinimą, gaunantieji žemesnes pajamas, o taip pat vadovaujančias pareigas užimantys ir šeimas sukūrusieji asmenys. >>>

Visuomenės nuomonės tyrimas apie paramą besivystančioms šalims (2007 m. )

Lietuvos vartotojų institutas 2007 m. vasario mėn. atliko vartotojų nuomonės dėl paramos besivystančioms šalims tyrimą. Buvo apklausta 1000 respondentų, apklausti 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai, apklausos būdas – interviu respondento namuose, apklausa vyko 20 Lietuvos miestų ir 63 kaimuose. >>>

Taikomasis mokslinis tyrimas „Pardavimų skatinimo būklės analizė ir rekomendacijos dėl pardavimų skatinimo teisinio reglamentavimo tikslingumo“ (2007 m. )

Lietuvos vartotojų institutas 2007 m. Ūkio ministerijos užsakymu atliko taikomąjį mokslinį tyrimą „Pardavimų skatinimo būklės analizė ir rekomendacijos dėl pardavimų skatinimo teisinio reglamentavimo tikslingumo“. >>>

Įkelkite etiketę

Projektai

  

  

  

     

 

             ESAME NARIAI 

Apklausos

Kokiomis pardavimo skatinimo priemonėms dažniausiai naudojatės?

Balsuoti Archyvas

Kokiomis pardavimo skatinimo priemonėms dažniausiai naudojatės?

Balsuoti Archyvas

Nuorodos