LVI naujienos

2014 04 17

Kokia bus litų keitimo į eurus tvarka?


sxc.hu nuotrauka
Seimas šiandien priėmė euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą, kuriuo numatyta ir litų keitimo į eurus tvarka. Taip pat nustatyta, kaip bus apvalinamos kainos, atlyginimai ir pensijos bei kitos socialinės išmokos. Kviečiame vartotojus susipažinti su svarbiausiomis įstatymo nuostatomis.
 
Lietuvos bankas ir litų banknotus, ir lietuviškas monetas į eurus keis neatlygintinai neribotą laiką ir neribodamas sumos. Euro įvedimo dieną neatlygintinai bus perskaičiuojami visose klientų sąskaitose laikomi pinigai.

Komerciniai bankai visuose savo padaliniuose neatlygintinai ir neribodami sumos litus į eurus keis 6 mėnesius nuo euro įvedimo dienos. Vėliau eurų banknotus bankai keis neatlygintinai dar 6 mėnesius, tačiau tik tam tikruose bankų padaliniuose. Numatoma, kad norintis vienu kartu pasikeisti į eurus 15 tūkst. litų sumą klientas turės apie tai iš anksto informuoti banką.

Lietuvos paštas
litus į eurus keis 2 mėnesius po euro įvedimo dienos neatlygintinai, tačiau jam numatoma galimybė nustatyti maksimalią vienu kartu keistiną litų į eurus sumą. Ši pareiga įtvirtinta ir kredito unijoms.

Nustatyta bendra matematinė apvalinimo taisyklė, kai suma litais konvertuojama į eurus apvalinama į mažesnę pusę, jei po kablelio skaitmuo mažesnis už 5, ir į didesnę - kai skaitmuo 5 arba didesnis.

Jei po perskaičiavimo trečias skaitmuo po kablelio bus didesnis už 0, prie perskaičiuojamo darbo užmokesčio dydžio eurais bus pridedamas vienas euro centas. Toks pats apvalinimo principas gavėjo naudai bus taikytinas ir perskaičiuojant pensijas ir kitas socialinės apsaugos išmokas.

Kainos litais ir eurais bus skelbiamos
praėjus 30 kalendorinių dienų po ES Tarybos neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso nustatymo dienos ir 6 mėnesius po euro įvedimo dienos. 

Už euro įvedimo įstatymo pažeidimą fiziniams asmenims galės būti skiriamas įspėjimas, juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims - įspėjimas arba bauda iki tūkstančio litų. Už pakartotinį šio įstatymo pažeidimą fiziniams asmenims bus skiriama bauda iki 5 tūkst. litų, juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims - bauda nuo 1 iki 10 tūkst. litų.

Priimtas įstatymas įsigalios Europos Sąjungos Tarybai priėmus sprendimą, ar Lietuvai leidžiama įsivesti eurą.

Atgal 0

Rašyti komentarą

Įkelkite etiketę

Projektai

  

  

  

     

 

             ESAME NARIAI 

Apklausos

Kokiomis pardavimo skatinimo priemonėms dažniausiai naudojatės?

Balsuoti Archyvas

Nuorodos