LVI naujienos

2013 10 17

Kuriamas naujas Lietuvos vartotojų švietimo modelis

Lietuvos vartotojų institutas kartu su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2013−2015 metais vykdys projektą „Nevyriausybinių ir valstybinių organizacijų bendradarbiavimas kuriant bei įgyvendinant vartotojų švietimo modelį". 
 
Projektas įgyvendinamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP-4.1-VRM-08-V "Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė", kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
 
Projektu siekiama bendradarbiaujant valdžios institucijoms ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms, dirbančioms vartotojų švietimo srityje,  prisidėti prie valdžios sektoriaus įgyvendinamos vartotojų švietimo politikos pagerinimo, sukuriant vartotojų švietimo modelį. Numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus įvykdyti 3 nevyriausybinio ir valstybinio sektorių tyrimai, kurie nustatys trukdžius vartotojų švietimo politikai įgyvendinti, bus parengtos rekomendacijos teisės aktams tobulinti, sukurtos gairės, skirtos bendradarbiavimui tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus tobulinti, parengta metodinė priemonė, kurios pagalba vykdoma vartotojų vietimo politika, parengtas dokumentas apibrėžiantis vartotojų švietimo modelį. Projektu yra sprendžiamos tokios problemos kaip bendradarbiavimo stoka tarp valdžios ir nevyriausybinių organizacijų įgyvendinant  vartotojų vietimo politiką, neaiškus funkcijų pasiskirstymas tarp minėtų sektorių,  menkas atsižvelgimas į visuomenės  grupių  poreikius bei nepakankama nevyriausybinių organizacijų kvalifikacija atliekant šias funkcijas. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 m. strategija pabrėžia, nevyksta nevyriausybinių ir valdžios institucijų bendradarbiavimas vykdant vartotojų švietimą. Europos vartotojų organizacijos atliktas tyrimas (2011 m.) “Vartotojų judėjimo Centrinėje, Rytų ir Pietryčių Europoje stiprinimas“ konstatavo Lietuvos vartotojų asociacijų  ir valdžios institucijų funkcijų dubliavimą vartotojų švietimo srityje esant nedideliam finansavimui, menką vartotojų švietimo poveikį visuomenei. Projektas turės teigiamos reikšmės ilgailaikiam nevyriausybinių ir valstybinių institucijų bendradarbiavimui, suteiks žinių ir įgūdžių abiejų sektorių atstovams vykdant vartotojų švietimo pilitiką, tuo prisidėdamas prie jos pagerinimo.  
 
Atgal 0

Rašyti komentarą

Įkelkite etiketę

Projektai

  

  

  

     

 

             ESAME NARIAI 

Apklausos

Kokiomis pardavimo skatinimo priemonėms dažniausiai naudojatės?

Balsuoti Archyvas

Nuorodos