Etikečių peržiūra

Naujausios etiketės Populiariausios etiketės      
(9)
(5)
(52)

Įvertinkite:

Neįskaitoma svogūnų etiketė

Autoriaus komentaras

Šioje etiketėje nėra kontrasto tarp fono ir tai, kas parašyta. Vartotojas negali perskaityti informacijos, nes ji – neįskaitoma.

Eksperto komentaras

Vartotojams turi būti pateikta informacija tokiu būdu, kad ją būtų galima perskaityti. Dar 2005 m. atliktas tyrimas parodė, kad apie 20 proc. vartotojų kaip neigiamą maisto produktų ženklinimo trūkumą nurodė kontrasto nebuvimą.

REZULTATAI:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), pagal kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos vartotojų instituto raštą dėl maisto produktų ženklinimo, bei pavedė atitinkamoms teritorinėms VMVT atlikti rašte nurodytų maisto produktų patikrinimus. Patikrinimų rezultatai:

Dėl „Žalių svogūnų“ ženklinimo (A. Klapatausko ūkis).Atlikus patikrinimą A. Klapatausko ūkyje, buvo nustatyti „Žalių svogūnų“ ženklinimo pažeidimai. Minėtų svogūnų ženklinimas prieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ (toliau – Higienos norma) (Žin., 2003, Nr. 13-530) 23.3 punkto nuostatoms. Ūkio subjektui buvo nurodyta perženklinti minėtą produktą.

Rašyti komentarą

Komentarai

rita | 2010-09-29 10:02:58

Tikrai nesimato tekstas..

olga | 2010-08-18 17:19:57

Manau, kad reikėtų griežtesnės kontrolės. Tai nejaugi negalima tokių dalykų sukontroliuti. Be to, ir užsakantys tokias etiketes turėtų pagalvoti, kad nesimatys tai, kas parašyta.