Informacinė medžiaga

Siekiant didinti visuomenės informuotumą Sąžiningos prekybos ir pasaulio vystymosi klausimais bei skatinti į vystymosi problematiką orientuotą švietimą, sukurta informacinė medžiaga – Sąžiningos prekybos vadovas, animaciniai filmai, prezentacija mokytojams.

Šioje svetainės skiltyje rasite projekto metu sukurtą informacinę medžiagą su trumpais aprašymais.