Vartotojų teisių savaitės

Lietuvos vartotojų instituto organizuota vartotojų teisių savaitė - tai pažintinis edukacinis renginys jaunimui, vykstantis pasaulinės vartotojų teisių dienos (kovo 15 d.) proga. Pasaulinė vartotojų teisių diena pradėta minėti 1983 m., siekiant informuoti žmones apie jų teises ir paskatinti aktyviai jas ginti, iškilus probleminėms situacijoms.

Tikslinę vartotojų teisių savaitės grupę sudaro bendrojo lavinimo mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai (14-18 m.). Antra pagal svarbą renginių auditorija yra savaitės renginiuose taip pat dalyvaujantys mokytojai, kurie supažindinami su neformaliu švietimu ir pilietiškumo skatinimu per atsakingo vartojimo ugdymą.

Šioje skiltyje rasite 2013 ir 2014 m. vykusių vartotojų teisių savaičių programas ir kitą informaciją.