Tapatybės vagystės

Konferencija 

Tapatybės vagystės: problematika, teisinis reglamentavimas, tarptautinis kontekstas 

Data: 2015-04-16

ARTIS Centrum Hotel, Totorių g. 23,  Vilnius 

PROGRAMA 

08:30-09:00

Dalyvių registracija. Sutikimo kava

09:00-09:20

Įžanginis žodis
Mindaugas BASTYS, Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas
Dr. Algirdas KUNČINAS, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius

09:20-09:45

Lietuvos gyventojų nuomonė apie tapatybės vagystes (parsisiųsti pranešimą)
Dr. Zita ČEPONYTĖ, Lietuvos vartotojų instituto prezidentė

09:45-10:15

Tapatybės vagystės: esama situacija Lietuvoje, pasaulinės tendencijos (parsisiųsti pranešimą)
Dr. Darius ŠTITILIS, Mykolo Romerio universiteto profesorius

10:15-10:45

Danish Legal Aid patirtis teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo tapatybės vagysčių (parsisiųsti pranešimą)
Bo SEJER, Danish Legal Aid konsultantas

10:45-11:15

Asmens duomenų apsauga naudojantis išmaniaisiais įrenginiais (parsisiųsti pranešimą)
Šarūnas KONČIUS, „Microsoft Lietuva" technologijų ekspertas

11:15-12:00

Kavos pertrauka

12:00-12:30

Privatumas virtualiuose socialiniuose tinkluose: misija (ne)įmanoma (parsisiųsti pranešimą)
Inga MALINAUSKAITĖ, Mykolo Romerio universiteto doktorantė

12:30-13:00

Nusikaltimai kibernetinėje erdvėje: aktualijos ir tyrimo iššūkiai (parsisiųsti pranešimą)
Sergej CHANIUTKO, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus viršininkas

13:00-13:30

Kibernetinio saugumo įstatymas Lietuvoje: pirma patirtis (parsisiųsti pranešimą)
Danguolė MORKŪNIENĖ, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėja

13:30-13:50

Tapatybės įsisąmoninimo link: Baltarusijos atvejis
Hanna SUSHA, Baltarusijos vartotojų apsaugos sąjungos vadovė

13:50-14:30

Diskusijos, apibendrinimas ir renginio uždarymas

 

Konferencija finansuojama Europos Komisijos Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu programos, Šiaurės ministrų tarybos, Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos ir Lietuvos vartotojų instituto lėšomis.