Kas yra asmens duomenys?

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme yra numatyta, kad asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Iš sąvokos matyti, kad asmens duomenys gali būti tiek objektyvi, tiek ir subjektyvi informacija, net nebūtinai teisinga, bet kokios formos (raidės, skaičiai, garsas, nuotraukos ar pan.), tiesiogiai ir netiesiogiai susijusi ne tik su asmens privačiu, šeimos gyvenimu, bet ir su asmens veikla. Todėl siekiant išvengti tapatybės vagysčių reikia būti budriam.

Asmens duomenis būtų galima vardyti labai labai ilgai. Tapatybės vagis domina pati įvairiausia Jūsų konfidenciali informacija:

 • vardas
 • pavardė
 • asmens kodas
 • parašas
 • pirštų atspaudai
 • asmeninė nuotrauka
 • gyvenamosios vietos adresas
 • ankstesnis gyvenamosios vietos adresas
 • mamos mergautinė pavardė
 • darbovietės pavadinimas
 • telefono numeris
 • elektroninio pašto adresas
 • elektroniniai laiškai
 • banko sąskaitos numeris
 • mokėjimo kortelių duomenys
 • informacija, susijusi su Jūsų religiniais įsitikinimais
 • informacija, susijusi su Jūsų sveikata (vaistų receptas)
 • personalinio kompiuterio duomenys
 • IP adresas
 • Jūsų artimųjų vardai ir pavardės
 • mirusių artimųjų duomenys

ir taip toliau...