Tyrimai

Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, modelis (2015 m.)

Lietuvos vartotojų institutas kartu su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba parengė Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, modelį, kuris apibendrina bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, probleminius aspektus ir apibrėžia bendradarbiavimo plėtros kryptis. >>>

Bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų vykdant vartotojų švietimą rekomendacijos (2015 m.)

Lietuvos vartotojų institutas kartu su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba parengė Bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų vykdant vartotojų švietimą rekomendacijas bei rekomendacijas teisės aktams tobulinti. >>>

Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, gairės (2015 m.)

Lietuvos vartotojų institutas kartu su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba parengė Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, gaires, kuriose detaliai analizuojama bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, būklė, rekomenduojamos bendradarbiavimo plėtros kryptys. >>>

Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo vartotojų švietime galimybių teisinės aplinkos analizės studija (2015 m.)

Lietuvos vartotojų instituto užsakymu advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions Lietuva“ 2015 m. balandžio mėn. atliko teisinės aplinkos analizę, kurios tikslas - įvertinti teisinius trukdžius nevyriausybinėms organizacijoms efektyviai dalyvauti valdžios instititucijoms įgyvendinant vartotojų švietimo politiką. >>>

Sociologinė valdžios institucijų apklausa apie bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis vartotojų švietime (2014 m.)

2014 m. balandžio-gegužės mėnesį Lietuvos vartotojų institutas atliko sociologinę valdžios institucijų apklausą apie bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis vartotojų švietime. >>>

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vartotojų švietimo srityje, fokus grupės tyrimas apie bendradarbiavimą su valdžios institucijomis įgyvendinant vartotojų švietimo politiką (2014 m.)

2014 m. vasario mėn. buvo atlikas nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vartotojų švietimo srityje, atstovų kokybinis tyrimas, kurio tikslas - išsiaiškinti bendradarbiavimo trukdžius valdžios institucijoms įgyvendinant vartotojų švietimo politiką taip, kaip juos supranta vartotojų švietimo srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos. >>>

Sociologinis visuomenės nuomonės tyrimas dėl elektroninėje ir neelektroninėje erdvėje vykdomų asmens duomenų vagysčių bei pavogtų asmens duomenų panaudojimo nusikalstamais tikslais (2014 m.)

Lietuvos vartotojų institutas užsakė 2014 m. balanžio mėn. atliktą reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimą (sociologinę apklausą) (toliau tekste – tyrimas). Tyrimo tikslas – išsiaiškinti gyventojų nuomonę ir patirtį dėl elektroninėje ir neelektroninėje erdvėje vykdomų asmens duomenų vagysčių bei pavogtų asmens duomenų panaudojimą nusikalstamais tikslais. Tyrimo metu buvo apklausti 1005 respondentai iš įvairių Lietuvos regionų (65 atrankiniai taškai) nuo 18 iki 75 metų amžiaus. >>>

Visuomenės nuomonės apie eurą tyrimas (2014 m.)

Balandžio mėnesį Lietuvos vartotojų instituto užsakymu atliktas reprezentatyvus visuomenės nuomonės tyrimas parodė, kad dažniausiai įvardijama galima euro įvedimo Lietuvoje pasekmė yra prekių ir paslaugų kainų kilimas. >>>

Vartotojų tarpvalstybinių ginčų sprendimas: Europos mokėjimo įsakymo procedūra ir Europos nedidelių sumų reikalavimų procedūra (2011 m.)

Šio tyrimo tikslas –pateikti kokybinę Europos mokėjimo įsakymo ir Europos nedidelių sumų reikalavimų procedūrų vykdymo ir įgyvendinimo analizę valstybėse kandidatėse ir valstybėse partnerėse, ypač vartotojų teisių apsaugos srityje, bei išsamiai išnagrinėti šią temą ir gerąją praktiką Lietuvoje ir Bulgarijoje, remiantis tyrimo duomenimis ir kita projekto medžiaga (seminarų pranešimais, informacinėmis brošiūromis, naujienlaiškiais ir t. t.). >>>

Tyrimai, susiję su atsiskaitymais negrynaisiais pinigais (2010-2011 m.)

Lietuvos vartotojų instituto 2010 m. antroje pusėje atliktas sociologinis tyrimas parodė, kad vartotojams trūksta informacijos kaip saugiai atsiskaityti negrynaisiais pinigais bei jų kaip vartotojų teises. >>>

1| 2| 3| Paskutinis puslapis

Įkelkite etiketę

Projektai

  

  

  

     

 

             ESAME NARIAI 

Apklausos

Kokiomis pardavimo skatinimo priemonėms dažniausiai naudojatės?

Balsuoti Archyvas

Kokiomis pardavimo skatinimo priemonėms dažniausiai naudojatės?

Balsuoti Archyvas

Nuorodos