lt

Apie projektą

Spartus finansinių rinkų vystimasis, naujų informacinių technologijų panaudojimas teikiant finansines paslaugas, finansinių produktų sudėtingumas, sudaro visuomenei kliūtis efektyviai naudotis finansinėmis paslaugomis dėl finansinio raštingumo stokos. Žemas finansinis raštingumas turi neigiamos įtakos 1) asmenų ar/ir šeimų ilgalaikio taupymo galimybėms; 2) sudaro sąlygas nemokumui rastis; 3) sukuria realias galimybes nesąžiningoms sutarčių sąlygoms; 4) padidina prekių ir paslaugų kaštus, kai yra atsiskaitoma grynaisiais pinigais.

ES atliktos studijos rodo, kad Lietuvoje labiausiai finansinio raštingumo stokoja tokios socialinės grupės kaip studentai, jaunos šeimos, vartotojai, gyvenantys vidutiniuose ir mažuose miestuose. Iš kitos pusės, šviečiamojo pobūdžio literatūros apie finansines paslaugas yra nepakankamai. 

Siekiant spręsti finansinio raštingumo didinimo problemą, projekte yra numatoma vykdyti šviečiamojo pobūdžio veiklas bei konsultuoti vartotojus finansinių paslaugų klausimais. Projekto pagrindinės veiklos: tarptautinė konferencijos ir seminarų ciklo organizavimas, šviečiamosios medžiagos finansiniais klausimais parengimas.